HTTP PROXY,  http://fontany-kasny.eu, - SafeWeber.ru
: 06.03.2018. 02:52.

Fontny, kany a jezrka

Veškeré dodávky provádíme ve vysoké kvalit a to od zpracování projektové dokumentace a. po samotnou realizaci díla a jeho uvedení do provozu. Samoz ejmostí je zaškolení obsluhujícího personálu a záruní i pozáruní servis.


Fontny

Krsn fontna nebo kana nemus zdobit jenom nmst, ale m.e se stt opravdovm skvostem v parku nebo zahrad.

Jezrka a zvlahy

Jezrko nebo potok ocen nejen lovk, ale p ijdou se napt a osv.it i zstupci na fauny. A posezen u vodn plochy je hned daleko p jemnj a zajmavj.

OASE

Ji. vce ne. dvacet let jsme partnerem nmeck firmy OASE v oblasti fontnov technologie.

Postup a realizace

Zde jsme pro Vs nachystali pr rad, tip a ukzek, jak naplnovat, zrealizovat a pak tak udr.ovat vodn prvek.

Produkty

N sortiment Vm nabz adu mo.nost, jak projevit svou tvo ivost a intuici na uritm mst a vodou formovat jeho atmosfru.

Nerezov komponenty

Zakzkov vroby nerezovch prvk, kter lze p ev.n pou.t jako soust technologie fontn.

Vroba z PP

Na mru sva me z polypropylenu ve dle p n zkaznka ndr.e, jmky, septiky, apod.

Videa

P ipravili jsme pro Vs videa realizovanch fontn.


Vbr z referenc

Fontna Smetanova ulice, Rokycany
Fontna Smetanova ulice...

V roce 2010 jsme spolupracovali p i obnov historick kany ve Smetanov ulici v Rokycanech. Nainstalovali jsme novou technologie, opravili...

Fontna Riegrovo nmst, Hradec Krlov
Fontna Riegrovo nmst...

P i revitalizace Riegrova nmst v Hradec Krlov jsme postavili novou trojhelnkovou fontnu tzv. na zelen louce. Projekt jsme zatiovali od...

Realizace fontny Koruna Hradec Krlov
Realizace fontny Koruna...

Na konci Gorovi t dy byl bhem jara a lta 2016 vybudovn kruhov objezd, jeho. soust je nov fontny ve tvaru koruny. Nae firma...

Kompletn fontna
Kompletn fontna

Kompletn fontna dodan dle p n zkaznka. Sestava obsahuje plastovou jmku, erpadlo, trysky, LED svtlo a kabel na p ipojen.Copyright Y 2014, KTS-AME, s.r.o. Vechna prva vyhrazena.