HTTP PROXY, http://snadnedarcovstvi.cz, - SafeWeber.ru
: 07.03.2018. 18:54.

Za snadn drcovstv

koalice pro podporu individulnho fundraisingu v neziskovm sektoru

Jsme nezvislou platformou pro neziskov organizace, kter spojuje zjem o rozvoj vztahovho fundraisingu. Zajm ns takov drcovstv, kter je zalo.en na vzjemnm poznvn drce a obdarovanho. Podporujeme spoluprci mezi lenskmi organizacemi, jejich vzdlvn a sna.me se p ekonvat p ek.ky, kter proces darovn komplikuj.

Stojme za dvma projekty: Daruj pravideln na podporu pravidelnho drcovstv a za kampan Zv pomh, kter informuje o mo.nosti odkzat majetek i jeho st na dobroinn ely.

Hlavn tmata, jimi. se koalice zabv:

 • Nov technologie, on-line a mobiln drcovstv - Zajmaj ns nov technologie a metody drcovstv. Nam clem je zjednoduen procesu darovn a co nejvt pestrost forem drcovstv.
 • Pe o drce - Jak zskat, udr.et a peovat o drce? Sdlme zkuenosti mezi sebou a  kolme se u odbornk z komern sfry.
 • Telefundraising - Jak efektivn zskvat nov drce a jak komunikovat s tmi stvajcmi pomoc telefonu.
 • Zvti - Popularizujeme mo.nost odkazu v zvti ve prospch neziskovch organizac. Stojme za kampan Zv pomh.
 • Vzkumy a data - Hledme metody m en vsledk fundraisingu a sbrme data o filantropii obecn.
 • Peer to peer - Jak pracovat s drci, aby fundraisovali v n prospch? Jak je podpo it, aby svm nadenm pro ns zskvali dal drce a svou aktivitou p ineli organizaci penze?
 • Direct mail - Jak sprvn oslovovat drce pomoc dopis
 • Lead generation: lead conversion - zskvn kontakt zjemc o nae tma a jejich nsledn konverze v drce
 • Etick otzky fundraisingu - Vichni lenov se zavzali dodr.ovat etick kodex koalice. Ka.d dar pro ns p edstavuje zodpovdnost, transparentnost a vzjemnou komunikaci.
 • Vztah neziskovch organizac a bankovnch instituc - Sna.me se o zjednoduen procesu darovn (p ijmn drcovskch formul k zaveden trvalho p kazu, povolen k inkasu i mo.nost jednodue zmnit trval dar ve prospch organizace).
 • Zajm ns neziskov legislativa: spolkov prvo, ochrana osobnch daj, ad.

Aktuality

kolen v MailChimpu

8. 11. 2017 — Srden vs zveme na posledn koalin vzdlvac akci tohoto roku. Bude to praktick kolen v MailC...

Koalin vnon verek

8. 11. 2017 — Srden zveme vechny fundraisery a fundraiserky na ji. tradin Vnon verek, kter letos opt po d koali...

Koalice v listopadu

20. 10. 2017 — V listopadu ns ekaj ty i akce: 9. 11. Ozvny CEE FC (13:00 - 16:00, Komunitn centrum Armdy spsy, Lidi...

zobrazit vechny aktuality

Dialect

Rozvoj a propagace individulnho drcovstv NNO v R

Projekty koalice Za snadn drcovstv jsou v roce 2017 realizovny za finann podpory adu vldy esk republiky a Rady vldy pro nesttn neziskov organizace.

lenov

Vbor dobr vle
Institut pro pamtky a kulturu
Domov Sue Ryder
Armda spsy
Lka	i bez hranic
Amnesty international
Nadace VIA
Salesinsk asociace Dona Bosca
Hnut Brontosaur
Auto-Mat
Zdravotn klaun
Linka bezpe
Mamma HELP
Ps .ivot
Liga lidskch prv
Junk -esk skaut, z.s.
Nadace Partnerstv
Greenpeace
Hnut DUHA
Frank Bold
lovk v tsni
Pestr
CARE
Arnika
Nadace Open Society Fund Praha
Svtlo pro svt
SOS Dtsk vesniky
Nesehnut
Cesta dom
SO
Unicef
Post Bellum