Projekt Slaovn pracovnho a rodinnho .ivota zamstnanc JMK a jeho PO realizovaly
LU-qNKY - st edisko volnho asu, Brno a partner projektu, Jihomoravsk kraj.

Byl rozdlen na nkolik st, kter sledovaly tyto hlavn cle:

1) vytvo en celokrajsk koncepce sladn pracovnho a rodinnho .ivota zamstnanc JMK a PO, na zklad dotaznkovho et en a vytvo en mstnho partnerstv
2) prokolen zstupc JMK a jednotlivch p spvkovch organizac v oblasti rovnch p le.itost a seznmen s problematikou v rmci JMK a PO
3) zajitn pe o dti, kter by mlo umo.nit snadnj nvrat rodi (zamstnanc JMK a PO) do zamstnn a tm i jejich pln zapojen do pracovnho procesu
4) vytvo en nabdky kurz vzdlvn pro snadnj nvrat do zamstnn
5) informovn ve ejnosti a organizac JMK o podpo e slaovn rodinnhoPa pracovnho .ivota.

Strnky