HTTP PROXY,  http://projektuj.smocr.cz, - SafeWeber.ru
: 10.03.2018. 00:05.

V.en pan starostko, v.en pane starosto, mil nvtvnci,
nae webov strnky Vm chtj ukzat nvod a p idat doporuen a praktick rady, jak optimln zajistit p pravu a nslednou realizaci investinch akc realizovanch ve Vaich obcch.

Cel proces p pravy a realizace akce je p edstaven na dvou modelovch eench vstavba cyklistick stezky (liniov dopravn stavby) a vstavba mate sk koly (stavba objektu obansk vybavenosti). Zrove si m.ete na relnm p kladu uvedench projekt porovnat obecn popis a realitu ji. hotovch projekt, kter byly realizovny
vPobci Bukovno a ve mst Mlad Boleslav.

V me, .e pro Vs budou tyto strnky prospn a .e p ispj ke zdrn realizaci Vaich plnovanch investinch projekt.


Zvolte si typ projektu