HTTP PROXY,  http://suchelazce.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 03:22.

V prohl.e nepodporuje javascript, strnky nemus bt pln funkn!

Navtivte fotogalerii Suchch Lazc najdete zde fotografie z kulturnch akc, historie a spoleenskho .ivota

22.10.1967, sl Jednoty Vntus
6.3.2003

Aktuality ze Suchch Lazc

vlo.eno - 8.3.2018

Dal kontroln den na staveniti VN Sedlinka

Ve tvrtek 8.3.2018 se konal dal z pravidelnch kontrolnch dn na staveniti vodn ndr.e Sedlinka. Zadavatel stavby Lesy esk republiky, s.p. spolen s realiztorem stavby TOMI - REMONT a.s. provdli pravidelnou kontrolu realizovanch prac. P edpokldan termn dokonen odbahnn VN Sedlinka je naplnovan na z 2018. Je odt.eno cca 80% nnos, je tak realizovna st odkalovac hrze. Nov zadavatel zadal realizaci projektu na po.erk, kter ji. nevyhovuje a bude realizovn jeho totln rekonstrukce. Bude vypsno dal vbrov zen na zhotoven novho po.erku a samotn napoutn p ehrady se dky tomu bude realizovat p t rok.

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 7.3.2018

Pozvnka na 30. zasedn Zastupitelstva 2018

Pozvnka
Podle zkona 128/2000 Sb. W 91, svolvm dne 13.3.2018, 30. zasedn Zastupitelstva mstsk sti Opava - Such Lazce. Zatek schze je v ter 18:15 hodin v kulturnm dom mstsk sti Opava - Such Lazce, ul. P eroveck 68. Statutrn msto Opava, ad mstsk sti Opava - Such Lazce. Starosta, Mgr. Petr Oriek.

Program 30. zasedn ZM Opava - Such Lazce dne 13.3.2018
1. Zahjen zasedn zastupitelstva M Such Lazce
2. Volba ov ovatel zpisu a zapisovatelky
3. Schvlen dotac pro slo.ky vPSuchch Lazcch
4. Kontrola usnesen ze dne 4.1.2018
5. Zprva starosty o innosti O M Such Lazce v obdob od 5.1.2018 - 12.3.2018
6. Majetkov zle.itosti
7. Schvlen vbrovho zen na zhotovitele opravy KZ
8. Schvlen prostor pro svatebn ob ady vPSuchch Lazcch
9. Referendum vPSuchch Lazcch kPji.nmu obchvatu Komrova
10. Chodnk P erovec
11. Oprava vjezdu vPcentru obce (Motrna)
12. Rzn
13. Zvr

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 6.3.2018

Smog zashl tak Such Lazce

Zhoren smogov situace (patn stupe 5) v Severomoravskm kraji se znan projevila 6.3.2018 tak v na obci. Jako "velmi patn"(stupe 6) je oznaena situace v Karvin a T ineci.

datummsto m enm ilkvalita ovzduSO2 1h
eg/mc
NO2 1h
eg/mc
CO 8h
eg/mc
PM10 1h
eg/mc
O3 1h
eg/mc
PM10 24h
eg/mc
PM2,5 1h
eg/mc
6.3.2018 06:00Opava-Kate inkyHM5 - patn-44,6-112,027,563,393,0

zdroj: http://portal.chmi.cz, aktuln data

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 5.3.2018

Fotografie ze 4. zabjakovch hod v Suchch Lazcch

Obecn ad ve spoluprci s eznictvm Luk Gebauer po dalP3. b ezna od 8:00 hodin v kulturnm dom 4. Zabjakov hody, s pravou Slezskou domc zabijakou. Venku probhal prodej masnch vrobk a v kulturnm dom lidov zbava s muzikou. Na harmoniku hrl pan Vitsek (letos bez nemocnho T. Vaka). Na obd bylo menu s pti jdly. Nkolik fotografi z hod.

foto: D. Zvick, Mgr. P. Oriek

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 2.3.2018

Harmonogram strojnho zametn vozovek 2018

Harmonogram strojnho zametn vozovek v mstsk sti Opava - Such Lazce v roce 2018
Such Lazce:
1. termin: 12.4. (ct) 10.5. (ct) 14.6. (ct) 12.7. (ct) 16.8. (ct) 14.9. (ct) 12.10. (ct)
2. termin: 13.4. (ut) 11.5. (pa) 15.6. (pa) 13.7. (pa) 17.8. (pa) 13.9. (pa) 11.10. (pa)

Pro ka.d msc jsou navr.eny dva mo.n termny klidu. Prvn termn je hlavn, v tento den bude zahjeno strojn zametn. Druh termn je uren k p padnmu dokonen klidu. V p pad patnch povtrnostnch podmnek bude zahjen nebo dokonen klidu odlo.eno na nejbli. pracovn den, pokud nebude s p edstaviteli p mstskch st dohodnuto jinak.

Mohlo by vs tak zajmat:
28.2.2017 - Harmonogram strojnho zametn vozovek 2017
15.6.2016 - Harmonogram strojnho zametn vozovek 2016

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 1.3.2018

5. - 9. b ezna praktick lka MUDr. Kaprek neordinuje

Upozornn pro pacienty,Pve dnechP5. -P9. b ezna praktick lka MUDr. Kaprek zPdvodu dovolen neordinuje. Zstup zajiuje:
MUDr. Frantiek imk
nmst Republiky 1103/4,P74601 Opava, P edmst
Tel: 553 716 368

Ordinan hodiny:
Pondl 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
ter 07:00 - 11:00 12:00 - 13:00
St eda 11:00 - 13:00 14:00 - 18:00
tvrtek 07:00 - 11:00 12:00 - 13:00
Ptek 07:00 - 11:00

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

MUDr. Vt Kaprek

p spvek vlo.il
MUDr. Vt Kaprek

vlo.eno - 27.2.2018

Fotografie z pochovn basy 2018

Mlde. Suchch Lazc uspo dala 24.2.2018 ji. 11. ronk Pochovn Basy. Dal fotografie najdete ve fotogalerii.

foto: Vra Kubnov

Dal fotografie najdete ve fotogalerii. ukzat celou fotogalerii

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 27.2.2018

tve ice mu. p isti.ena bhem krde.e v Suchch Lazcch

V mno.stv je sila. Ale ne, kdy. se nkdo sna. bt nenpadn. ty i mu.i byli p isti.en p mo bhem krde.e v Suchch Lazcch. Vichni ty i jsou z Bruntlska. Nejmlad m dvaadvacet let, dva maj ty iadvacet let a nejstar je devtaty icetilet. Drzost jim neschzela, proto.e o krde. se pokusili minul tvrtek za bilho dne. Kolem poledne pronikli na oplocen pozemek jednoho z rodinnch dom v ulici Ke Str.nici. Chtli si odnst zbytky rozhzench estikilovch kabel za 160 korun. Jen.e je uvidl vmav svdek a nsledn zadr.ela p ivolan policie. Ta zjistila, .e jeden z ty iadvacetiletch mu. je recidivista. Okresnm soudem v Opav byl potrestn 250 hodinami obecn prospnch prac, kter dosud neodpracoval. Cel p pad nadle prov uj opavt policist ve spoluprci s kriminalisty. Je otzkou, zda gang ne dil u. d ve i jinde.

zdroj: Region Opavsko, (dat)

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

[%TXT_NAME%]

vlo.eno - 26.2.2018

Pozvnka na 4. zabjakov hody

Obecn ad ve spoluprci s eznictvm Luk Gebauer po d 4. Zabjakov hody, s pravou Slezskou domc zabijakou. Zabjaka se kon v sobotu 3. b ezna v kulturnm dom Such Lazce od 8:00 hodin. Po cel den budou k mn zabjakov speciality, prdelaka, jitrnice, jeltka, ovrek, tlaenka, sekan, atd. Denn menu se bude podvat v sle kulturnho domu.
Nabzme: 1) Peen koleno s peivem. 2) Vep ov zek s bramborovm saltem. 3) Jelitko s jitrnic a se zelm. 4) Vep ov grilovan pz. 5) Masov koule se zelm. 6) Zabijkov polvka.
Dle se m.ete tit na zabijakov a zv inov klobsy. Vechny Menu za 79 K, mozeek Zdarma. Bude tak domc slivovica. Tme se na Va ast!

Mohlo by Vs tak zajmat:
3.3.2018 - 4. zabjakov hody Pozvnka, Fotografie z akce.
18.2.2017 - 3. zabjakov hody Pozvnka,
27.2.2016 - 2. zabjakov hody Pozvnka, Fotografie z akce,
7.2.2015 - 1. zabjakov hody Pozvnka, Fotografie z akce.

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

[%TXT_NAME%]

vlo.eno - 20.2.2018

Pozvnka na 11. ronk Pochovn Basy 2018

Mlde. Suchch Lazc zve vechny obany na 11. ronk Pochovn Basy s tradinm vodnm medvda po obci 24.2.2018 ve 20 hodin. V hostinci U Baly. K tanci a poslechu hraje DJ Michal Seidl.
Je p ipraven bohat tombola. ek Vs zbavn program s veernm pochovnm basy. Vstupn 120,-K (bez vee e) v p edprodeji u Dariny Vakov.

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 19.2.2018

Zmna ordinan doby praktickho lka e

Ve tvrtek 22. nora je z technickch dvod ordinan doba praktickho lka e od 6:30 do 8:00 hodin a v ptek 23. nora od 12:00 do 14:00 hodin.
Od 1. b ezna se mn ordinan doba praktickho lka e v Suchch Lazcch z dvodu slouen s ordinac na adrese Ma dkova 8 v Opav, ambulance bude v na obci v provozu v.dy v pondl od 14:00 do 16:00 hodin a ve st edu od 8:00 do 11:00 hodin. Oban na obce mohou dle pot eby navtvit i opavskou ordinaci. Bli. informace jsou vyveny na obecnm ad.

UPOZORNN}
Od 1. b ezna 2018 se v rmci slouen ordinace praktickho lka e vPbudov obecnho adu vPSuchch Lazcch sPordinac na adrese Ma dkova 8 vPOpav mn ordinan doba, rozpis a kontakty jsou uvedeny n.e.

VitaMedik s.r.o., ordinace veobecnho praktickho lka e MUDr. Vt Kaprek

ordinace Ma dkova 2371/8, 74601 OpavaPtel. 553 718 278
Pondl 8:00 -P12:00
ter 8:00 -P12:00, 12:30 - 14:30 preventivn prohldky na objednn
St eda 13:00 -P18:00
tvrtek 8:00 -P12:00, 12:30 -P14:30 preventivn prohldky na objednn
Ptek 8:00 - 12:00

ordinace P eroveck 9/21, 74795 Opava Such LazcePtel. 737823663
Pondl 14:00 - 16:00
St eda 8:00 - 11:00

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

MUDr. Vt Kaprek

p spvek vlo.il
MUDr. Vt Kaprek

vlo.eno - 19.2.2018

Py.amov prty klubu dchodc Vesel Berle

Klub dchodc Vesel Berle se um bavit. Ve tvrtek 15. nora si na pravidelnm setkn zorganizovali "Py.amovou prty". lenov klubu si p ichystali opravdu npadit bory. Nejlepmi byli man.el Katovt a za to byli odmnni lhv sektu. K py.amovmu reji hrl na harmoniku pan Vitsek a na ozembouch tradin pan T. Vaek. Vichni jsme se opravdu dob e bavili.

autor lnku a foto: Jind ich Louda

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 15.2.2018

Porucha vodovodnho du na ulici Ke Str.nici

Ze st edy na tvrtek (14-15.2.2018) dolo k porue vodovodnho du (vvr vody) na ulici "Ke str.nici" v seku p. 14 a p. 12. (p ed p. Vicherkem). Pravdpodobn bude p istavena tak cisterna. SmVaK provd opravy v danm mst. Plnovan ukonen orientan 15.2.2018.

vce najtete tak na: http://poruchy.smvak.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

David Zvick - zastupitel

p spvek vlo.il
David Zvick - zastupitel

vlo.eno - 14.2.2018

Uvtali byste realizaci workoutovho h it na obecnm h iti?

V.en spoluoban, v rmci jednn zastupitelstva mstsk sti Such Lazce byl vznesen nvrh mo.nho vyu.it prostoru p ed obecnm h itm. Nvrh obsahoval vybudovn workoutovho h it. Skrze tento nvrh jsme zpracovali p edb.nou pohledovou studii, jak by mohl bt prostor p ed obecnm h itm vyu.it nejenom pro workout, ale tak pro dti a samoz ejm pro nvtvnky obecnho h it. Prostor se nachz mezi oprnou zd a plotem h it za brankou u vstupu do arelu. Pohledov studie vyu.v cel tento prostor. Studie prozatm ne e pot ebn prostorov nroky jednotlivch prvk. Obecn ad mstsk sti Such Lazce by tento projekt rd navrhl do Npad pro Opavu 2018. Uvtali byste realizaci tohoto projektu? Dejte nm vdt (viz formul vpravo dole).

Vce o tomto projektu zde

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

Mgr. Petr Oriek - starosta

p spvek vlo.il
Mgr. Petr Oriek - starosta

vlo.eno - 13.2.2018

Problmy s odklzenm snhu s vozidly, kter nerespektuj pravidla parkovn

V.en spoluoban, opt Vs prosme, abyste respektovali, v p pad, .e vytrvale sn., pot ebu odklzen snhu z komunikac a chodnk. Automobily, kter jsou odstaveny na chodncch a komunikacch, jsou velkou p ek.kou p i odklzen snhu a takt. m.e dojt k pokozen automobil odklzec technikou. Dkujeme za pochopen. Hezk zbytek dne p eje obecn ad mstsk sti Such Lazce.

zobrazit celou novinku

sdlet p	spvek

sdlet p spvek na
Facebooku

Mgr. Petr Oriek - starosta

p spvek vlo.il
Mgr. Petr Oriek - starosta

Vechny star aktuality najdete zde

Prodej pamtn knihy

Pamtn kniha SDH Such Lazce

Pro zjemce o historii SDH Such Lazce nabzme limitovanou edici (60 ks) Pamtn knihy, vydan u p le.itosti 130 let zalo.en sboru. Kniha je uniktnm souborem informac a historickch souvislost doplnn o adu zajmavch fotografi. Omezen poet knih je voln v prodeji na obecnm ad u asistentky starosty v ednch hodinch. Dotovan cena je jen 49,-K. Penze z prodeje knih, jdou na et fondu starosty.

edn deska Such Lazce

Zpis z 29. zasedn zastupitelstva M Opava - Such Lazce, konanho dne 11.1.2018 v 18:15 hod., je nyn k dispozici ke sta.en.

Vsledek referenda 2018:
Volebn ast 74,16 %
Otzka referenda: "Souhlaste s tm, aby mstsk st Such Lazce podnikla veker prvn kroky k tomu, aby nedolo k realizaci ji.nho obchvatu Komrova u Opavy vedoucho p es katastrln zem Such Lazce?"
ANO - Souhlas s bojem proti ji.nmu obchvatu 95,67 %
NE
- Nesouhlas s bojem proti ji.nmu obchvatu 4,33 %
vce zde.

Nyn je k dispozici v elektronick podob aktuln sucholazeck zpravodaj 2018-1 (12. stran, 4,2 MB).

Zpis z 28. zasedn zastupitelstva M Opava - Such Lazce, konanho dne 7.11.2017 v 18:15 hod., je nyn k dispozici ke sta.en.

zobrazit ve

edn deska Such Lazce - informace Opava

Pozvnka na 26. zasedn Zastupitelstva statutrnho msta Opavy. 26. zasedn Zastupitelstva statutrnho msta Opavy se kon v pondl dne 30.10.2017 v 9:00 hodin do Kulturniho domu Na Rybnicku v Opave. (Ing. Radim Krupala v.r. - primator)

Pozvnka na 22. zasedn Zastupitelstva statutrnho msta Opavy. 22. zasedn Zastupitelstva statutrnho msta Opavy se kon v pondl dne 24.4.2017 v 9:00 hodin do Kulturniho domu Na Rybnicku v Opave. (Ing. Radim Krupala v.r. - primator)

Usnesen z 21. zasedn zastupitelstva statutrnho msta Opavy ze dne 20.2.2017 (pdf, 167 kB)

zobrazit ve

edn deska Magistrtu msta Opavy

hlen mstnho rozhlasu

Hlen rozhlasu - pondl 12.3.2018:

1) Oznamujeme vem spoluobanm, .e vPter 13. b ezna probhne od 17:00 hodin na Obecnm ad Such Lazce bezplatn prvn poradna .

Hlen rozhlasu - pondl 5.3.2018:

1) Vbor klubu dchodc, zve sv leny na pravideln setkn, kter se uskuten ve tvrtek 8.3.2018 od 16:00 hodin, ve vinrn restaurace U Baly.

zobrazit ve

Kalend akc

19.3.2018 od (14:00) hodin:

Uzvrka b eznovho sla zpravodaje je 19.3.2018, zpravodaj by ml vyjt 27.3.2018.

23.3.2018 od (18:00) hodin:

V ptek 23. b ezna se kon lensk schze AVZO v klubovn na st elnici. Zatek v 18:00 hodin.

24.3.2018 od (17:30) hodin:

P le.itost ke svat zpovdi sobota 24.3.2018 od 17:30 - 18:00 v kapli Andl str.nch v Suchch Lazcch.

25.3.2018 od (18:00) hodin:

Kvtn nedle - Velikonon bohoslu.ba - .ehnn ratolest a me sv. 18:00 h (sobota) v kapli Andl str.nch v Suchch Lazcch.

2.4.2018 od (10:30) hodin:

Velikonon pondl - bohoslu.ba - me svat 10:30 h (sobota) v kapli Andl str.nch v Suchch Lazcch.

zobrazit ve

Anketa, nzory oban

Uvtali byste realizaci workoutovho h it na obecnm h iti? (viz informace v aktualitch) Hlasujte kliknutm na jednu z mo.nost.

Ano  85%
N  15%

Celkem hlas: 41 | Hlasovn zaalo: 15.2.2018 09:30 | Hlasovn kon: 15.3.2018 10:30 | vechny ankety

Anketa, nzory oban

Polete nm vae nmty a p ipomnky, rdi Vm je zodpovme.

Na zatek strnky