HTTP PROXY,  http://internetstream.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 03:20.

Kvalitn SEO optimalizace webu a tvorba aplikac

Spolenost Internet Stream se primrn zabvPmaketingovou podporou a tvorbou internetovch aplikac pro jednotliv zkaznky. Zkladnm p stupem, kterm se chceme odliit od na konkurence a b.nho trhu, je maximln zam en na po.adavky toho kterho zkaznka ve vztahu k jeho pot ebm a u. je p edmtem plnnPSEO optimalizace, tvorba webovch strnek i informanch systm.P

Mnohdy jsme toti. svdky toho, .e zkaznk poptv minimalisticky pojat een a dostv een, kter je pro zkaznka p li slo.it i mnohdy t.ko uchopiteln.P

Proto jako spolenostPzavdme vnit n standard (kritick nvrh funkcionality). Tento metodick p stup znamen pouze jedin. Na po.adavky zkaznka reagujeme tak, aby een co mo.n nejvce odpovdalo po.adavkm zkaznka, a zrove maximln sni.ujeme cenov dopad na to kter een. Tyto p stupy aplikujeme i v rmci vlastnho vvoje, nap klad u aplikace elektronick kniha jzd.

V rmci dalch internch p ijatch kvalitativnch posouzen V me, .e prv tento tlak na sn.en ceny s navenou rovn kvality je na maximln p idanou hodnotou.

Dalm nam standardem je, .e jednotliv projekty provdme na zklad referenc a doporuen naich zkaznk.

V me .e i Vy budete s na innost spokojeni.

Zkladn firemnm portfoliem tedy je:

  • tvorba internetovch strnek
  • tvorba elektronickch obchod
  • tvorba webovch aplikac
  • optimalizace jednotlivch internetovch strnek
  • optimalizace pro vyhledvae (SEO)

Dky SEO si Vs klienti najdou sami

Prost ednictvm optimalizace pro vyhledvae (SEO) dostaneme Vae strnky v internetovch vyhledvach tam, kde Vm p inesou nov zkaznky.

Internetov obchod nov generace

Vyvinuli jsme vlastn een internetovho obchodu, kter Vm dky sv propracovanosti pom.e prosadit se s prodejem Vaich produkt a slu.eb na internetu.

Monitoring kvality slu.eb

Dky vyu.vn slu.eb firmy Internet Stream s.r.o. se obrat naich vybranch klient zvil o destky %.

Ohlasy klient

P"Rda bych vyjd ila naprostou spokojenost s prac spolenosti Internet Stream s.r.o., pnov jsou kreativn, ikovn, pracuj profesionln a urit bych je doporuila..."

Kamila Fajmonov, DiS.,P
hotel Pansk dm, Nov Msto na Morav.

Prohldnte si ohlasy naich klient