HTTP PROXY,  http://fotovandr.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 05:59.

Fotovandr : zjezdy za fotografickmi z.itky

Vtme vs na naich FotoVandrech, na vandrovn p es hledek fotoapartu.

-e nevte, co nae FotoVandry jsou? Je to jednoduch. Nejsou dovolenou ani pasivnm odpoinkem. Neekejte s nmi p epychov hotely, bloskvouc pl.e a mchan npoje v baru u baznu.

Nae FotoVandry jsou - zato urit - p jemn vlety s p jemnmi lidmi. Jsou atraktivnmi cestami pod povrchy. Pod k.i zem, kam cestujeme, pod k.i lid, kter budeme potkvat. Nae zjezdy jsou vc, ne. jen vkendov skok turisty na pl..

A hlavn FotoVandry jsou cestami za svtlem a za krsnmi fotkami. Jedeme proto, abychom se sami zdokonalili v prci s fokem a dlali fotky, jejich. hodnota trv nejen pro ns. FotoVandr nen kola, FotoVandr je diskuse a spolen zjem jt nahoru.

A nebojte se slova vandrovn. Nae FotoVandry jsou dospl a pro dospl. Sna.me se o rozumn komfort a dosa.iteln servis. Mme sebou idie a mikrobus, a prv nae rychlost kvli focen nen zvratn. Kdy. m.eme, spme v hotelch valority pinel. Jedeme si to u.t, ne se ztrhat.

Nae vandry jsou pro ka.dho. Nen pot eba se bt, .e neumte fotit. Naopak: chceme, abyste nali v diskusi s ostatnmi a v porovnvn svch prac s pracemi ostatnch hlub zjem o fotografovn. Pak sami uvidte, .e to najednou jde samo.

Vtme vs na naich cestch a dky, .e i vy chcete jt cestou poznvn krajin a lid zevnit a zblzka. Je to stran krsn dar a sami zjistte, jak je .asn ty dary p ijmat.

Kontakt

Faranji s.r.o.
podchod stanice metra Andl
Na Kn.ec, Praha 5, 150 00
info@fotovandr.cz
00420-222-361-209