HTTP PROXY,  http://infoservis.pribram.eu, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 03:05.

logo
On-line registrace k infoservisu msta P bram.

Infoservis msta P bram zahrnuje zasln SMS zprv o mimo dnch a krizovch udlostech na zem msta a pravideln zasln informac o aktulnm dn prost ednictvm e-mailu. Je mo.n se zaregistrovat k odbru jedn i obou slu.eb.


Vyplte vai e-mailovou adresu, pokud chcete dostvat aktuln informace o dn v P brami. Do databze vs za adme v p pad va odpovdi na potvrzujc e-mail.

E-mailem vs budeme 1x tdn informovat o:
- dle.itch rozhodnutch rady a zastupitelstva msta,
- prodeji mstskho majetku,
- informacch z Mˊ a jeho p spvkovch organizac (dopravn omezen, investin vstavba, informace o poplatcch, blokov itn atd.)
- akcch ve mst.

@

Vyplte vae telefonn slo, pokud chcete bt informovni SMS zprvou o mimo dnch udlostech, kter by mohly ohrozit .ivoty nebo zdrav osob, majetek i .ivotn prost ed.


Vyplte nzev ulice, pokud chcete bt e-mailem informovni o stavebnch pracch a dopravnch uzavrkch v mst vaeho bydlit i podnikn.

Dobrovoln daj slou.c k clen informac tkajcch se dan lokality.

Odeslnm formul e souhlaste se zpracovnm poskytnutch osobnch daj ve smyslu zkona . 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj, a to vhradn pro ely infoservisu.

Registraci lze kdykoliv zruit elektronicky zde nebo sdlenm (psemnm i stnm) na adrese Mstsk ad P bram, odbor kancel msta, Tyrova 108, P bram I.
IOP EU MMR