Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://udrzba-cspu.cz, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 12.03.2018ă. â 22:19.

www.udrzba-cspu.cz

  

   KONTAKTY
Česká společnost pro údržbu, z.s.

Průmyslová 1472/11
102 00  Praha - Hostivař

IČO: 70101191
DIČ: CZ70101191

 
Výkonný ředitel
Ing. Jan Hroch
tel.: +420 737 220 155
hroch@udrzba-cspu.cz
 
Předseda
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
tel.: +420 224 383 268
legat@tf.czu.cz

PRO ČLENY ČSPÚ

   ČLENSTVÍ
logo EFNMS ČSPÚ je členem Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS)
www.efnms.org

logo SCHP ČSPÚ je členem Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP CR)
www.schp.cz

logo SAP
www.autosap.cz

   DALŠÍ KONTAKTY
Slovenská společnost údržby Slovenská společnost údržby
www.udrzba.sk

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
pntte.wordpress.com

Maintenance and Facility Management Society of Austria Maintenance and Facility Management Society of Austria
www.mf-austria.at

Croatian maintenance society Croatian maintenance society
www.hdo.hr

Skupina ČEZ
www.cez.cz

  TOPlist
 
 

Hlavní stránka

Vítáme Vás na stránkách České společnosti pro údržbu, profesního sdružení odborníků z oblasti péče o hmotný majetek.

Česká společnost pro údržbu Vám zajistí:
  • školení a semináře ze všech oblastí údržby
  • auditování managementu údržby spolu s náměty na jeho zlepšování
  • konzultace a odbornou pomoc při zlepšování managementu údržby
  • poradenství v oblasti informační podpory managementu údržby
  • školení a zavádění metody TPM (Total Productive Maintenance)

Informace o událostech které již proběhly najdete v sekci Aktivity, rubrika "Stalo se".

Informace o událostech které právě probíhají najdete v sekci Aktivity, rubrika "Právě probíhá".

Konferenční seminář TOP 2018
k aktuálním tématům údržby
4. a 5.4.2018, zámek Liblice


Klikněte pro více informací (soubor PDF, 183 kB)

Přihláška na konferenční seminář TOP 2018

Objednávka ubytování na konferenční seminář TOP 2018

Kurz pro manažery údržby
s možností personální certifikace, akreditovaný MŠMT
začne dne 8.11.2018


Klikněte pro více informací (soubor PDF, 635 kB)

Organizační informace kurzu pro manažery údržby (soubor PDF, 150 kB)

Přihláška do kurzu pro manažery údržby

Kurz pro mistry údržby
začne dne 29.11.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 537 kB)

Přihláška do kurzu pro mistry údržby

Kurz pro techniky údržby
začne dne 11.1.2019

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 584 kB)

Přihláška do kurzu pro techniky údržby

Optimalizace preventivní údržby se zaměřením na prediktivní údržbu
jednodenní seminář dne 18.9.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 396 kB)

Přihláška na seminář Optimalizace preventivní údržby se zaměřením
na prediktivní údržbu

Pokročilé zpracování dat z řízení údržby
v MS Excelu

jednodenní seminář dne 12.4.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 288 kB)

Přihláška na seminář Pokročilé zpracování dat z řízení údržby v MS Excelu

Efektivní řízení zásob náhradních dílů
jednodenní seminář dne 20.3.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 557 kB)

POZOR – termín semináře Efektivní řízení zásob náhradních dílů
se pro nemoc lektora přesouvá na 20.3.2018

Přihláška na seminář Efektivní řízení zásob náhradních díl

Příprava a realizace zarážek, odstávek a generálních oprav
jednodenní seminář dne 24.4.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 491 kB)

Přihláška na seminář Příprava a realizace zarážek, odstávek a generálních oprav

Úvod do programování ve VBA
v MS Excelu

jednodenní seminář dne 10.5.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 291 kB)

Přihláška na seminář Úvod do programování ve VBA v MS Excelu

Údržba - analýza příčin a kritičnosti důsledků poruch
(FMECA) a údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM)

jednodenní seminář dne 15.5.2018 a 13.11.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 485 kB)

Přihláška na seminář Údržba - analýza příčin a kritičnosti důsledků poruch
(FMECA) a údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM)

Speciální technologie udržování
a oprav strojů

jednodenní seminář dne 25.9.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 278 kB)

Přihláška na seminář Speciální technologie udržování a oprav strojů

Evropská údržba jednala v Liblicích
Klikněte pro více informací (soubor PDF, 233 kB)

AUDIT MANAGEMENTU ÚDRŽBY
provedení nezávislého auditu

Požadavek k zaslání nabídky na Audit managementu údržby

Společnost dataPartner ve spolupráci s ČSPÚ nabízí
Konzultace, sestavení žádosti
a administrace grantového projektu


Klikněte pro více informací (soubor PDF, 571 kB)

Přihláška k účasti na akci ČSPÚ
On-line přihláška, doručení bude obratem potvrzeno.

POZOR - od 1. února 2015 vstoupila v platnost novelizovaná norma ČSN EN 15628 Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby

Informace o ČSN EN 15628:2015
Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby

odborná publikace Management a inaženýrství údržby DOPORUČUJEME

V dubnu 2013 vyšla odborná publikace "Management a inženýrství údržby". První vydání je rozebrané, v květnu 2016 vyšlo druhé, aktualizované a rozšířené vydání.

Podrobnosti na http://www.profespubl.cz/.

Recenze prvního vydání v Technickém týdeníku


Časopis
Řízení & údržba průmyslového podniku

Zde si stáhněte časopisy "Řízení & Údržba" ve formátu PDF.
 


 
MAINTWORLD, poslední číslo čtvrtletníku vydáváného EFNMS (Evropská federace národních společností pro údržbu) si můžete prohlédnout zde.


Evropská kampaň za bezpečnost práce při údržbě


CMMS

 

English version