HTTP PROXY,  http://agrocr.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 02:04.

text
cz
eng

agrocr.cz vodn strnka

Agrrn komora esk republiky

Agrrn komora esk republiky (AK R) byla z zena zkonem . 301/1992 Sb. ve znn zkona . 121/1993 Sb. a ve znn zkona . 223/1994 Sb., sdru.uje vtinu podnikatel v zemdlstv, lesnictv a potravin stv, prosazuje a obhajuje zjmy svch len, poskytuje poradenstv a informan slu.by na celm zem R v nsledujcch oblastech:

  • prvn a legislativn, konzultan, poradensk a praktick ppravy na povoln, zahraninch vztah, celn a certifikan, informatiky.

  • Agrrn komora esk republiky je rozhodujc nevldn agrrn organizac, kter zastupuje zjmy 103 tisc svch len, jimi jsou zemdlci, lesnci, potravini, ale tak velai a dal. Jsme organizac, kter m ambice sehrt svoji roli nejenom ve svm tradinm pojet produkce surovin pro vrobu potravin a drbu krajiny.

  • Svoji nezastupitelnou roli mme v novm modernm pojet rozvoje venkova, kde chceme bt partnerem obc a vech ostatnch subjekt venkovskho prostoru. Zemdlstv, cultura agri, k venkovu vdy patilo a nebude tomu jinak ani v budoucnosti.

Novinky

Pipravili jsme pro vs tento vbr informac:

z adu AK R

Agrrn komora R a zstupci lesnicko devaskho sektoru

08. 03. 2018

TISKOV ZPRVA 8. bezen 2018 - Agrrn komora esk republiky, reprezentujc vedle zemdlc tak vznamnou vce

Agrrn komory Stedn a Vchodn Evropy jednaly v

02. 03. 2018

TISKOV ZPRVA 2. bezen 2018 - Ve dnech 1. a 2. bezna 2018 se v Bratislav konala konference Druh setkn vce

z mdi

AGRObase 2018 - magazn Agrrn komory esk republiky

26. 02. 2018

sla, kter vyla v roce 2018. vce

Agrrn komora: zsteln za divoky by mlo bt

05. 02. 2018

euro.cz (Ekonomika, finance, prvo) 5. 2. 2018 Agrrn komora: zsteln za divoky by mlo bt vce

Informace z kraj (9.F.e)

Regionln informan stediska (RIS) pedstavuj 13 regionlnch stedisek R, kte jsou v roce 2017 nosnmi pili dotanho titulu Ministerstva zemdlstv R, 9.F.e. Regionln penos informac.
vce o 9.F.e

IO: 47674768 DI: CZ47674768
datov schrnka: guzadjj

Agrrn komora esk republiky
Blanick 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nm

Agrrn komora esk republiky
Poernick 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Agrrn komora esk republiky je zapsna v obchodnm rejst ku vedenho u Krajskho soudu v Ostrav, oddl XIV, vlo.ka 571.

Agrrn komora esk republiky podlh licenci Creative Commons Uvete autora-Zachovejte licenci 3.0 esko. Creative Commons License. Tiskov a elektronick  en informac z webovch strnek Agrrn komory esk republiky je mo.n pouze s uvedenm zdroje. Copyright Y 2005-6 Agrrn komora esk republiky Creative Commons License

Copyright Y 2010-2018 - vyroba-www.cz