HTTP PROXY,  http://obdrzalek.cz, - SafeWeber.ru
: 12.03.2018. 22:31.

Osobn strnky

Zamen : Zpracovn znaleckch posudk a projekt stavebnch konstrukc, st statika, novch i rekonstruovanch objekt.

Specializace : Rekonstrukce objekt s vyuitm technologi specielnho zakldn, injekte, mikropiloty, pedpnn a spnn, oprn zdi klasick i drtokoe, stabilizace a kotven svah, i s vyuitm geotextili.

Odborn zpsobilost:

Autorizace v oboru statika a dynamika - KAIT 1100939

Znalec v oboru staveb. se special. statika staveb. konstr., poruchy a rekonstrukce staveb - KS Ostrava

DJ Overflow

Tyto strnky jsou vnovny naemu synovi Adamovi a bude na nich prezentovno vechno co povaujeme za dleit o nm zveejnit.

Jsou zde pouity materily, kter byly zskny v rmci pozstalosti i ppadn od jeho kamard a ptel.

Sarplaninac

Tuto strnku vnuji vem svm ijcm i neijcm psm, tm kte mi ukzali, e na ivot je nutn se dvat z t sprvn strany

Statika 2K

Tyto strnky jsou ve vstavb.