HTTP PROXY,  http://pokos.army.cz, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 04:38.

O tomto webu

Prost ednictvm tchto strnek bude ve ejnost informovna o aktulnm dn v oblasti p pravy oban k obran sttu. Na strnkch budou vybranm clovm skupinm k dispozici rovn. nezbytn materily a jin dle.it dokumenty, stejn jako odkazy na relevantn webov strnky.

Dti z jihu ech si vyzkouely prvn pomoc i t.k pyrotechnick oblek

Publikovno: 7.3.2018 Autor: Daniela Hlzelov

15. .enijn pluk z Bechyn v rmci akc na podporu vzdlvn POKOS tentokrt zavtal na Zkladn kolu Dukelsk v eskch Budjovicch a Mikule z Husi v Tbo e. -ci se seznmili nejen s resortem obrany a Armdou R, ale dozvdli se tak vce o prci .enist a pyrotechnik.P ...

Vherci norov sout.e

Publikovno: 2.3.2018 Autor: Daniela Hlzelov

Ve st edu 28. nora bylo ukoneno 21. kolo sout.e k problematice p prava oban k obran sttu. Celkem jsme obdr.eli 139 odpovd, 107 bylo sprvnch.

B eznov vdomostn sout.

Publikovno: 2.3.2018 Autor: Daniela Hlzelov

Ka.d msc naleznete vPtto sekci 3 sout.n otzky ureny pro .ky zkladnch kol i studenty st ednch kol, kter seP tkaj p pravy oban kPobran sttu.T i zPVs, kte sprvn odpov na vechny sout.n otzky, vylosujeme a odmnme. Odpovdi zaslejte v.dy na e-mailovou adresuPpokos@army.cz. Do e-mailu uvete sv jmno a p jmen, svj vkPa adresuPkoly, kterou navtvujete. P ejeme Vm hodn spch.

Tucet profesionlnch vojk zavtal mezi .ky s kurzem Komando i se svou vstroj

Publikovno: 22.2.2018 Autor: Daniela Hlzelov

Vojci z Velitelstv vcviku a Vojensk akademie Vykov se spolen se zstupci odboru komunikace Ministerstva obrany R vydali s projektem P prava oban k obran sttu POKOS do Jihomoravskho kraje, kde 20. a 21. nora navtvili dv zkladn koly, a to v Archlebov a v Brn.

Chejen, Chico a Brix vyhledvali drogy a vbuniny na kolch v Jin a Chlumci

Publikovno: 9.2.2018 Autor: Daniela Hlzelov

Projekt POKOS (p prava oban k obran sttu) pokraoval v ter 6. nora na prmyslov kole v Jin a ve st edu 7. nora na Zkladn kole v Chlumci nad Cidlinou.

norov vdomostn sout.

Publikovno: 1.2.2018 Autor: Daniela Hlzelov

Ka.d msc naleznete vPtto sekci 3 sout.n otzky ureny pro .ky zkladnch kol i studenty st ednch kol, kter seP tkaj p pravy oban kPobran sttu.T i zPVs, kte sprvn odpov na vechny sout.n otzky, vylosujeme a odmnme. Odpovdi zaslejte v.dy na e-mailovou adresuPpokos@army.cz. Do e-mailu uvete sv jmno a p jmen, svj vkPa adresuPkoly, kterou navtvujete. P ejeme Vm hodn spch.

Vherci lednov sout.e

Publikovno: 1.2.2018 Autor: Daniela Hlzelov

Ve st edu 31. ledna 2018 bylo ukoneno 20. kolo sout.e k problematice p prava oban k obran sttu. Celkem jsme obdr.eli 168 odpovd, 123 bylo sprvnch.

P slunci Krajskho vojenskho velitelstv Ostrava na zkladn kole v Ostrav Svinov

Publikovno: 31.1.2018 Autor: Daniela Hlzelov

30. ledna 2018 zavtalo Krajsk vojensk velitelstv Ostrava na Zkladn kolu vPOstrav Svinov.

Lekto i POKOS hodnotili innost za rok 2017

Publikovno: 28.1.2018 Autor: Ivan Gerht

Na konci ledna se ve kolcm za zen Komorn Hrdek seli lekto i POKOS z jednotlivch krajskch vojenskch velitelstv naPka.doronm odbornm shrom.dn. Dvoudenn zamstnn, kter vedl Ivan Gerht ze sekce obrann politiky a strategie Ministerstva obrany, mlo za cl vyhodnotit aktivity v rmci dalho vzdlvn pedagogickch pracovnk v roce 2017 a stanovit si cle a obsahov rmec pro rok 2018.

Jednou z priorit ostravskho krajskho vojenskho velitelstv je POKOS

Publikovno: 28.1.2018 Autor: Ivan Gerht

kolen pedagog zkladnch a st ednch kol Moravskoslezskho kraje, po dn vdomostn brannch sout. a prezentace Armdy esk republiky na jednotlivch kolch, to ve zahrnuje P prava oban kPobran sttu, kterou vPMoravskoslezskm kraji koordinuje Krajsk vojensk velitelstv Ostrava.

Liberet chemici uili studenty, jak si mohou vyrobit ochrannou masku

Publikovno: 25.1.2018 Autor: Daniela Hlzelov

Ukzka bojovho umn MUSADO, vojensk technika, prvn pomoc, ale tak p ednka o zahraninch misch.

Podpora vzdlvacho programu POKOS na kolch Karlovarskho kraje

Publikovno: 22.1.2018 Autor: Ivan Gerht

Odbor komunikace Ministerstva obrany navtvil v rmci podpory vzdlvacho programu POKOS tento tden spolen s vojky 4. brigdy rychlho nasazen ze -atce zkladn koly ve -luticch a v Nejdku na Karlovarsku.

Akce na podporu POKOS pro ve ejnost v roce 2018

Publikovno: 16.1.2018 Autor: Ivan Gerht

Ministerstvo obranyPpodporuje vchovu a vzdlvn v oblasti POKOS tak provdnm akc pro ve ejnost v jednotlivch regionech. Pln akc na rok 2018 je k dispozici zde:http://www.pokos.army.cz/akce-pro-verejnost-2018 ...

Pln prezentac Armdy R na kolch v prvnm pololet roku 2018

Publikovno: 9.1.2018 Autor: Ivan Gerht

KPdoplnn a zatraktivnn vuky probhaj na vybranch zkladnchPa st ednch kolch prezentan akce, po danPMinisterstvem obranyPvPsouinnosti sPkrajskmi vojenskmi velitelstvmiPa jednotlivmi tvary Armdy R.

Lednov vdomostn sout.

Publikovno: 3.1.2018 Autor: Daniela Hlzelov

Ka.d msc naleznete vPtto sekci 3 sout.n otzky ureny pro .ky zkladnch kol i studenty st ednch kol, kter seP tkaj p pravy oban kPobran sttu.

Vherci prosincov sout.e

Publikovno: 3.1.2018 Autor: Daniela Hlzelov

V nedli 31. prosince 2017 bylo ukoneno 19. kolo sout.e k problematice p prava oban k obran sttu. Celkem jsme obdr.eli 102 odpovd, 83 bylo sprvnch.

,,Ahoj armdo p ivtali .ci p slunky KVV Ostrava

Publikovno: 4.12.2017 Autor: Daniela Hlzelov

Dne 28. listopadu 2017 na Zkladn kole vPKop ivnici Lubina zavrili p slunci Krajskho vojenskho velitelstv Ostrava akce projektu POKOS vPMoravskoslezskm kraji pro leton rok.

Leton POKOS konil na zkladnch kolch ve Zlnskm kraji

Publikovno: 4.12.2017 Autor: Daniela Hlzelov

Poslednm dnem, kdy se letos pracovnci odboru komunikace Ministerstva obrany vypravili do eskch kol, byl 30. listopad. Spolen s vojky 74. lehkho motorizovanho praporu z Buovic p ijeli s programem P prava oban k obran sttu (POKOS) na Zkladn kolu Sluovice.

Prosincov vdomostn sout.

Publikovno: 4.12.2017 Autor: Daniela Hlzelov

Ka.d msc naleznete vPtto sekci 3 sout.n otzky ureny pro .ky zkladnch kol i studenty st ednch kol, kter seP tkaj p pravy oban kPobran sttu.

Vherci listopadov sout.e

Publikovno: 4.12.2017 Autor: Daniela Hlzelov

Ve tvrtek 30. listopadu 2017 bylo ukoneno 18. kolo sout.e k problematice p prava oban k obran sttu. Celkem jsme obdr.eli 93 odpovd, 79 bylo sprvnch.