HTTP PROXY,  http://havlbrod.familypoint.cz, - SafeWeber.ru
: 12.03.2018. 22:45.

Kalend akc
Vte o zajmav akci?

Po dte akci nebo o njak zajmav vte a chcete se o ni podlit s ostatnmi? Zalete nm e-mailem Vai pozvnku a my ji rdi zve ejnme.

havl.brod@familypoint.cz 

Akce Family Pointu

Terapeutick vyu.it kamen a minerl

Dne 14. 3. 2018, od 16.00 17.00 hod., ve Family Pointu v Horn ul. 197 v Havlkov Brod.

 

Na tto p ednce budou p edstaveny jednotliv kameny a minerly, bude vysvtleno, jak maj inky a jak je pou.vat.

Tentokrt budou tmatem mu.sk kameny: Jaspis obrzkov, Shiva-Lingam a Tyg oko.

Poznvn a pou.vn bylinek

Dne 21. 2. 2018, od 16.0017.00 hod., ve Family Pointu v Horn ul. 197 v Havlkov Brod

Dokonme bylinky proti nachlazen a na podporu imunity a nov se dozvte nco o bylinkch proti depresi. Na tto p ednce se dozvte, jak bylinky sbrat, sprvn suit a tak sprvn pou.vat p i rznch zdravotnch obt.ch. Nepodceujte slu p rody a moudrost naich babiek a prababiek, kter vdly o blahodrnch incch bylin a tak je ka.dodenn pou.valy. Na mst lze tak zakoupit liv bylinn smsi. Vce informac naleznete zde.

Odbr novinek

Aktuln

16. 2.15. 4. 2018, Muzeum Vysoiny, Havlkovo nm. 19, Havlkv Brod.

V Muzeu Vysoiny Havlkv Brod se bude ve dnech 16. 2. 15. 4. 2018 konat vstava Vyhnan. Uprchlci 1914-1918. Vstava je p evzata z Itlie, kde putovala v celm roce 2015, a nyn se poprv objevuje v esk republice, kde m za cl p edstavit osudy uprchlk v dob 1. svtov vlky. V ptilet urputnch boj se echy a Morava staly toitm statisc .en, mu. a dt prchajcch p ed vlenou ltic. V Nmeckm Brod samotnm byla z zena uprchlick kolonie v roce 1915 nejprve pro italsk uprchlky, kter po roce vyst dali .id z Halie a Bukoviny. V kolonii byl tehdy umstn stejn poet obyvatel jako v samotnm mst. Z kolonie se zachoval zajmav soubor fotografi a dokument, kter budou vystaveny v Havlkov dom spolen s fotografiemi a p edmty zapjenmi Vojenskm historickm muzeem a mstem Roveretem z Itlie.

15. 2. 30. 3. Krajsk knihovna Vysoiny, Havlkovo nm. 87, Havlkv Brod.

B ezen je msc ten , a proto Krajsk knihovna Vysoiny p ipravila jednak velk mno.stv kulturnch udlost jednak tak nap klad burzu knih nebo registraci novch ten  zdarma ve vybran dny. Vce informac naleznete zde.

 

5. 8.12. 8. 2018. Konferenn centrum Immanuel, Slavkov - Dlouh 1.

Trp Vae dt nadvha a posmch spolu.k? Polete ho s nmi na letn tbor. Uk.eme mu sprvn .ivotn styl, naume ho vhodnm stravovacm nvykm a upozornme jej na radost z pohybu. Nikdy nen pozd zat se zmnou.  Vce informac o tbo e naleznete zde.

2. 2.2. 4. 2018, Muzeum Vysoiny Jihlava, Masarykovo nmst 57/58, Jihlava

Vstava Sprvy NP Podyj a Jihomoravskho muzea ve Znojm nesouc nzev Nrodn park Podyj tvrtstolet pro p rodu ukazuje v patncti tematickch okruzch pi o toto chrnn zem, rostliny a .ivoichy zvisl na divoin i prci lovka nebo projekty, kter mohly Podyj nenvratn zmnit. Nvtvnci se na vstav dozvd nap klad, jak a pro se mn st les Podyj, co pro p rodu znamenala vstavba a provoz vranovsk p ehrady nebo jakou roli hraje lovk v zachovn biologick pestrosti zem. A budou moci spat it i msta, kter jsou v nrodnm parku ponechan samovolnmu vvoji. Vce informac naleznete zde.

 

 

Od 23. 1. 4. 3. 2018, kavrna Muzeum, Masarykovo nmst 55, Jihlava.

p ijmte pozvn do Kavrny Muzeum - v ter 23. ledna zde zan vstava Star asy tu.kou a perem. Historick mapy a plny mst a obc Jihlavska budou mt nvtvnci mo.nost zhldnout v originlnm proveden amatrskho kresl e a vtvarnka Ladislava Vondrka z Luk nad Jihlavou
a perem. Vce informac naleznete zde.


Od 1.1.28.2.2018, zde naleznete program Krajsk knihovny Vysoiny v Havlkov Brod.

Dtsk oddlen Krajsk knihovny Vysoiny v Havlkov Brod si na msc leden a nor p ipravilo pro dti dal sout. o ceny, tentokrt na tma Od t krl k masopustu. Sout.c dti zodpov nkolik jednoduchch otzek na dan tma. Pokud jim nebudou stait jejich chytr hlaviky, mohou vyu.t knih a asopis na Dtskm oddlen KKV. Dle se m.ete tit na cestopisn p ednky, Listovn i koncert. Vce informac naleznete zde.

 

23. 11.8. 1. 2018, Mstsk galerie Hasisk dm, Tel.

V Mstsk galerii Hasisk dm v Teli bude ve tvrtek 23. listopadu slavnostn otev ena vstava Kaprci celho svta. Putovn vstava je zapjena z Muzea loutk skch kultur v Chrudimi. Nvtvnci na vstav uvid na 152 loutek nejen tradinho eskho kaprka, ale tak jeho zahraninch koleg. Smchov postavy, mezi kter kaprka adme, m.eme toti. najt v nrodnch kulturch na celm svt. Ka.d zem m svho vlastnho kaprka a ka.d kaprek m svj typick vzhled i charakteristick vlastnosti. Ve vstav jsou vak i dal charaktery, aby jim nebylo smutno, tedy nap . draci nebo erti, samoz ejm ovem dominuj kaprci. Co je ale hlavn, vstava pot nejen mal, ale urit i velk. Ka.d se pece obas vrtme do svho dtstv. Vce informac naleznete zde.

21. 10 26. 11. 2017, oteveno denn 9 12 hod. a 13 17 hod. krom pondl, Galerie vtvarnho umn, Havlkovo nmst 18, Havlkv Brod 580 01

Anna Vojtchov se narodila v Praze. Svj domov a msto vnmala jako msto pln hudby, pbh, krsy, tajemstv, historie i prodnch zkout, kter ji inspirovali k tvr prci. Lska k prod a pedevm k fle ji dovedla k naun ilustraci. Ve svch ilustracch spojuje lsku k malovn a prod s touhou vyprvt pbh. Pibliuje tak dtem nejen v Americe jejich historick ddictv i tradice jinch nrod. Vce zde.

 

 

 

24. 25. 10. 2017, DKO Jihlava, Tolstho 1455/2, 586 01 Jihlava

Mil dti, mil dospl. Hrajete si rdi? Pijte se za nmi podvat na veletrh her a hraek. Dnes je mon koupit prakticky cokoliv a kdekov, ale vte, e mnoho hraek je stle vyrbno opravdu v naem regionu, a tak v cel esk republice. Pijte za nmi a poznejte vrobce regionlnch hraek - zjistte, jak hraky vznikaj. Vce zde.

24. 10. 29. 10. 2017, od 9.00 21.00 hod., Horck divadlo Mal scna & Velk scna, Komenskho 22, Jihlava

21. ronk Mezinrodnho festivalu dokumentrnch film. Festival je slavnost autorskho dokumentrnho filmu a nejvt udlost svho druhu ve stedn a vchodn Evrop. Divci opt uvid vce ne dv stovky film, adu z nich ve svtov premie. Soust budou tradin debaty s tvrci, reisrsk kursy i oteven diskuse s kontroverznmi hosty Inspiranho fra. Vce informc zskte zde.