HTTP PROXY,  http://sfdi.cz:80, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 04:33.

Obecn daje

Sttn fond dopravn infrastruktury (Fond) je z zen zkonem . 104/2000 Sb., o Sttnm fondu dopravn infrastruktury, ze dne 4. dubna 2000 s innost k 1. ervenci 2000. elem Fondu je financovn vstavby, modernizace, oprav a dr.by silnic a dlnic, celosttnch a regionlnch drah a dopravn vznamnch vnitrozemskch vodnch cest v rozsahu stanovenm citovanm zkonem. Fond v souladu se svm elem vykonv innosti Zprost edkujcho subjektu OP Doprava. Fond je slu.ebnm adem. Zkon o SFDI.