HTTP PROXY,  http://krizport.firebrno.cz, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 00:24.

main-visual.jpg

Informace o portlu

Portl KRIZPORT je ve ejnm portlem krizovho zen v Jihomoravskm kraji, jeho. clem je p inet ve ejnosti i odbornkm vrohodn a aktuln informace z oblasti p pravy a een mimo dnch udlost a krizovch situac v kraji. Portl se skld z ve ejn sekce (p stup pro ka.dho u.ivatele internetu) a neve ejn sekce (p stup jen pro vybran u.ivatele). Portl provozuje Hasisk zchrann sbor JmK.

Aktuality
Vjezdy
Odkazy na vstrahy
15nor2018

(IVA, ROS, MKR, ZNO) Svoz exspirovan jodov profylaxe z obc v zn havarijnho plnovn Jadern elektrrny Dukovany

Na zklad W 15 odst. 2 psm. g) vyhlky . 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajitn zvldn radian mimo dn udlosti a dohody s G HZS R a dotenm Kr, bude exspirovan jodid draseln (KI) v zn havarijnho plnovn JE Dukovany v Jihomoravskm kraji p ebrat Hasisk zchrann sbor Jihomoravskho kraje . 

 
12leden2018

(ALL) Nabdka kurzu Technik ochrany obyvatelstva TOOB-16 (23. - 24. 3. 2018 Tinov)

HZS JmK informuje starosty obc v Jihomoravskm kraji, .e i v roce 2018 nabz lenm JSDH obc mo.nost absolvovat kurz Technik ochrany obyvatelstva.

 
11leden2018

(ALL) Zmna v oblasti poskytovn metodick pomoci starostm formou osobnch nvtv

HZS JmK informuje, .e od zatku roku 2018 dochz ke zmn poskytovn metodick pomoci starostm obc.

 
28listopad2017

(IVA, ROS, MKR, ZNO) Distribuce jodov profylaxe obcm v zn havarijnho plnovn Jadern elektrrny Dukovany

Na zklad W 220 odst. 1 psm. g) zkona . 263/2016 Sb., atomov zkon, bude nov  distribuci jodidu draselnho (KI) realizovat Hasisk zchrann sbor Jihomoravskho kraje . Dotenm obcm p edvme zamlen pln cest k distribuci tablet.

 
27 jen2017

(ALL) Varujeme p ed extrmn silnm vtrem

V souvislosti s vstrahou eskho hydrometeorologickho stavu na extrmn siln vtr, platnou pro celou eskou republiku, upozorujeme na rizika s tm souvisejc. HZS Jihomoravskho kraje se pln p ipravuje na p edpokldan nrst potu udlost.

 
1 2 3 4 5 6 10 20 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality