HTTP PROXY,  http://nsmascr.cz, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 00:24.

NS MAS

Nrodn s Mstnch aknch skupin
esk republiky

  • cs
  • en
Pihlsit se

Protierozn opat en a realizace SES v OP-P a PRV

V rmci OP-P bylo schvleno roz en CLLD o nov aktivity, zalo.en a zlepen funknosti biocenter a biokoridor SES nebo jejich st, realizace protieroznch opat en a zakldn/obnova ve ejn p stupn sdeln zelen (v. vodnch prvk a ploch). MAS mohou upravit sv strategie a po.dat o nov programov rmec OP-P.
Realizace SES a protierozn opat en jsou podporovny t. prost ednictvm PRV, Fiche dle lnku 17, odstavec 1., psmeno c) Pozemkov pravy. Z dvodu p ekryvu financovn tchto aktivit z PRV a OP-P nemohou MAS, kter maj v rmci PRV schvlenou tuto Fichi, zahrnout realizaci SES a protierozn opat en do programovho rmce OP-P.