Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://hanja.eu, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 13.03.2018ă. â 00:31.

PÜidat kanŔl RSS
Hledání

NËco mŔlo na Çvod

ZdravĚm všechny, kteÜĚ se vypravili na moje webovČ strŔnky. Jestli potÜebujete vyrobit nËjakŮ papĚrovŮ zŔzrak, a« už katalog nebo jen jednoduchou vizitku, jste tu naprosto sprŔvnË.

Ale nejen tiskovinami živ je grafik, aspoĐ v mČm pÜĚpadË to urŐitË platĚ... Takže pokud budete chtĚt nËco jinČho grafickČho, mŰžete se na mË taky obrŔtit. Navrhnu VŔm tÜeba web, kterŮ potom mĚ kolegovČ naprogramujĚ. Nebo vymyslĚm logo a k nËmu všechno ostatnĚ, co je potÜeba, aby bylo vizuŔlnĚ jednotË uŐinËno zadost. TÜeba i to, jak si mŔte vhodnË vymalovat kancelŔÜ a jakŔ by se VŔm do nĚ hodila pohovka. A v tČ pohovce si VŔs pak tÜeba vyfotĚm a Vaši fotku dŔme do elektronickČ publikace o VašĚ spoleŐnosti a bude to :-)

Prostě možné je všechno, ráda se poperu s jakýmkoli, třeba i neobvyklým zadáním...

Budu se těšit na viděnou nebo na slyšenou.

Hanka L.

[Přeskočit navigaci]

Reference v detailech

Grafika reklamních tiskovin a návrh exteriéru nového Farmářského obchodu v Klatovech

Pro společnost Farmářský obchod s.r.o. (www.farmarsky-obchod.cz) jsem připravovala tiskoviny a polepy už dříve, tentokrát jsme realizovali už třetí obchod, v Klatovech. Připravovala jsem letáky, vizitky, plakáty k otevření obchodu a exteriérovou...

> více

Sada plakátů pro Envic

Od loňského roku průběžně připravujeme plakáty na přednášky a další akce sdružení Envic (www.envic.cz). Plakáty jsou postavené na jednotné grafice s jednoduchými kresbami souvisejícími s tématem přednášky, exkurze, besedy atd. Grafické práce...

> více

Letáky pro sdružení SOS Archa

Objemem sice malá zakázka, ale rozhodla jsem se ji zveřejnit, protože se mi líbí a zacílení se mi zdá užitečné. Letáky jsou určeny pro teenagery, mají jim pomoci ve zvládání krizových situací. Mají být pobídkou pro mladé lidi, aby si svoje...

> více

© 2011 Hana Lehmannová

© design Hanja.eu | © webdesign Antstudio.cz