HTTP PROXY,  http://financni-urady.cz, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 00:31.

Finann ady v regionech

 
 

Pehled finannch ad a finannch editelstv

Jestlie potebujete zajt na finann ad, zavolat i napsat a nevte, kde v mstn pslun finann ad sdl, m۞ete vyut n pehled finannch ad a finannch editelstv. Kliknte na pslun pismeno podle obce a zobraz se pehled orgn. Dozvte se adresu, telefon, fax i emailov kontakt.

A B D F H Ch I J K L M N O P R S T U V Z

Informace o finannch adech

Finann ady jsou zemn organizan jednotky pro sprvu dan, jsou zeny pslunmi finannmi editelstvmi. Finann editelstv a finann ady byly zzeny v roce 1991 na zklad zkona . 531/1990 Sb., o zemnch finannch orgnech. Finann editelstv a k nm pislun finann ady tak tvo soustavu finannch orgn. Za innost je odpovdn editel pslunho finannho adu.

Finann ady se zabvaj tmito innostmi

  • vykonvaj sprvu dan, odvod a zloh na tyto pjmy
  • finann ady provdj zen o pestupcch v oblasti sv psobnosti
  • finann ady vybraj poplatky, odvody, hrady, pokuty a penle
  • spravuj dotace
  • ukldaj pokuty
  • rozhoduj o vٚi pohledvky na danch, a jimi spravovanch pjmech
  • na zklad poven Ministerstvem financ finann ady poskytuj mezinrodn pomoc pi sprv dan a provdj vymhn pen˞itch pohledvek

edn dny finannch ad

dle Usnesen vldy esk republiky ke zjednoduen a zlepen vkonu sttn sprvy ve vztahu k obanm pro vechny finann ady i finann editelstv plat jednotn edn dny:
Vdy v pondl a ve stedu s ednmi hodinami od 8 do 17 hodin, pokud nen den pracovnho klidu.

 
 
All rights reserved, Financni-urad.info | Centrln registr dlunk CERD. CERD za sprvnost daj neru.