HTTP PROXY,  http://nasstat.cz, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 13:50.

Nadace Open Society Fund Praha Fond Otakara Motejla

Co je N stt?

NStt p edstavuje online aplikace a webov strnky, kter nm umo.uj kontrolovat prci politik a ednk, zlepovat nae okol a aktivn se podlet na ve ejnm .ivot.  Webov rozcestnk NStt.cz spravuje Fond Otakara Motejla. Vce o projektu a lidech, kte za nm stoj, se dozvte zde.

Tento web byl naposledy aktualizovn 10. 1. 2017.

Otev	en data

Aktuln dn

Platn prvn p edpisy. Zajm vs, kolik jich oproti roku 2016 p ibylo?

9. 1. 2018 | Blog Zkony pro lidi

Platn prvn p edpisy jsou p edpisy, kterm nebyla zruovacm ustanovenm, resp. jinm zpsobem ukonena innost (nap . i sebou samm). Poty tchto platnch p edpis seskupen podle jednotlivch typ jsou k 31.12. 2017 na www.zakonyprolidi.cz nsledujc: Typ p edpisu 2016 2017 Rozdl Na zen vldy 1520 1538 + 18 ...

Jak se p ihlsit k webin i Zkon pro lidi?

23. 11. 2017 | Blog Zkony pro lidi

Webin e Zkon pro lidi provozujeme prost ednioctvm software GoToMeeting.  P o p ihlen a ast na webin i Vm postauje internetov prohl.e (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer a dal). P i webin i je .iv vyslan video prezentujcch s mo.nost interaktivnho kladen otzek od sledujcch u.ivatel pomoc...

Zkuebn provoz Monitoru zmn sputn!

19. 9. 2017 | Blog Zkony pro lidi

Co je Monitor zmn? Zkony pro lidi Vm poskytuj platn prvo formou aktulnch znn prvnch p edpis. V.dy co nejrychleji po jejich vyhlen ve Sbrce zkon. O zmnch, kter nai legislativci formou nvrh novch p edpis teprve p ipravuj vak doposud Zkony pro lidi "nevdly nic". Monitor zmn, erstv novinka Zkon pro lidi, to ale nyn mn. Ji....

Zznam webin e Vyu.vejte sv Zkony pro lidi naplno!

22. 6. 2017 | Blog Zkony pro lidi

Dne 21.6.2017 jsme po dali webin na tma "Vyu.vejte sv Zkony pro lidi naplno!". Zznam webin e Vm nabzme ke zhldnut:  Obsah webin e: P edstaven Zkon pro lidi Jak problm e Zkony pro lidi? Hledn Ukzky zkladnch i pokroilch funkc Exporty Zodpovzen dotaz astnk webin e  

Webin 21.6.2017 - Vyu.vejte sv Zkony pro lidi naplno!

16. 6. 2017 | Blog Zkony pro lidi

21. ervna 2017 v rozmez 15:00 - 16:00 se kon on-line kolen (webin ) s nzvem Vyu.vejte sv Zkony pro lidi naplno! Pokud mte zjem o ast a jet nejste registrovni, zde je p m odkaz na registran formul : http://www.anymeeting.com/PIID=ED51DD84804C3A.  Nkolik rad a doporuen k hladkmu prbhu: 1. P ibli.n ve 14:50 kliknte na...

Webin Vyu.vejte sv Zkony pro lidi naplno!

15. 6. 2017 | Blog Zkony pro lidi

Natn...

Archiv zprv

Partne i projektu

US EmbassyNadace OSF