HTTP PROXY, http://m.slunecno.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 00:08.

ZMNIT M}STO
zjistit aktuln polohu

Praha 1

21:00, skoro zata.eno
7`
4 m/s
skoro zata.eno

Hodinov p edpov˿

 • 00:00
  6`
  jasno
  4 m/s
 • 01:00
  6`
  jasno
  4 m/s
 • 02:00
  5`
  jasno
  4 m/s
 • 03:00
  5`
  jasno
  3 m/s
 • 04:00
  4`
  jasno
  3 m/s
 • 05:00
  4`
  jasno
  4 m/s
 • 06:00
  5`
  jasno
  4 m/s
 • 07:00
  5`
  oblano
  4 m/s
 • 08:00
  7`
  zata.eno
  5 m/s
 • 09:00
  8`
  zata.eno
  6 m/s
 • 10:00
  9`
  zata.eno
  7 m/s
 • 11:00
  10`
  zata.eno
  7 m/s
 • 12:00
  10`
  oblano
  7 m/s
 • 13:00
  11`
  jasno
  7 m/s
 • 14:00
  12`
  oblano
  6 m/s
 • 15:00
  12`
  jasno
  6 m/s
 • 16:00
  12`
  jasno
  6 m/s
 • 17:00
  11`
  jasno
  6 m/s
 • 18:00
  10`
  oblano
  4 m/s
 • 19:00
  9`
  zata.eno
  4 m/s
 • 20:00
  8`
  zata.eno
  4 m/s
 • 21:00
  8`
  zata.eno
  5 m/s
 • 22:00
  7`
  zata.eno
  5 m/s
 • 23:00
  7`
  oblano
  5 m/s

Slovn p edpov˿

Rno p edpovdme jasno. Dopoledne pak oblano a. zata.eno. Odpoledne oekvme skorojasno a. oblano. V noci pot oblano a. zata.eno. Maximln teplota 12 `C. Nejvy rychlost a smr vtru p edpovdme na 10. hodinu, vtr z 250` o rychlosti 7 m/s. Nejni. teplota 4 `C.