HTTP PROXY,  http://icmprostejov.cz, - SafeWeber.ru
: 16.03.2018. 23:55.

O ns


Zmny v otevrac dob ICM:

Od pondl 12.3. do ptku 16.3. plat przdninov otevrac doba:

pondl tvrtek 10.00 16.00
ptek
zaveno

Aktuln informace vdy najdete na naich strnkch www.icmprostejov.cz. 

Velikonon jarmark 2018

Ve dnech 24.29. bezna 2018 se uskuten, ji tetm rokem, na nmst T. G. Masaryka velikonon jarmark, jeho nabdka pedkld hanck psn, tance a velikonon zvyky, vetn muziklovch melodi a vystoupen dt z mateinek a zkladnch kol. Hlavnm bodem programu bude vystoupen Markty Konvikov a tit se mete i na tradin trhy.

Vzva #Ode2Joy

Rok 2018 je Evropskm rokem kulturnho ddictv. Do jeho oslav se prostednictvm vzvy #Ode2Joy Challenge me zapojit i Ty! Inspiruj se skladbou da na radost, nahraj svou vlastn verzi nebo ji ztvrni prostednictvm kresby, fotografie, videa nebo teba hry. Nejzajmavj pspvky budou prezentovny na summitu Evropskho kulturnho ddictv.

Moravsk galerie Paneland

Panelov sdlit, vystavn v 70. a 80. letech, jsou vnmna jako neopakovateln urbanistick, architektonick i designersk experiment. A u patte mezi generaci, kter na sdlitch vyrostla nebo chcete jen zitek a zkuenost z tehdej doby zprostedkovat svm dtem, navtivte do 25. bezna Moravskou galerii v Brn Umleckoprmyslov muzeum, kde vstava s nzvem Paneland probh.

Tanen aje

Pijte strvit pjemn odpoledne s tancem na nedln tanen aje v restauraci Nrodnho domu. tyi vkendy s hudebn skupinou Romantica pro vs piprav Okralovac spolek msta Prostjova ve spoluprci se Zdravm mstem Prostjov.

Eurotime 2018

Vyzkouejte, co vte o Evrop a Evropsk unii ve znalostn souti Eurotime 2018. Ve znalostnm kvzu mete vyhrt tablet nebo chytr telefon. Sout m dv vkov kategorie (dti do 15 let vetn a dospl od 16 let) a uzvrka soute je 20. kvtna.

Remix

Dal slo REMIXu je na svt! Peti si o kulturnch dnech v Prostjov!
Chce si vyzkouet prci redaktora? Potebuje novinskou praxi? Internetov msnk Remix se t na tvj pspvek!
Napi lnek o koncertu, vletu, brigd nebo o emkoli, co by mohlo zajmat mlad tene obzvl skvl by bylo pedstaven a zviditelnn spnch, ikovnch, podnikavch mladch lid, v oblastech vdy, kultury, studia, podnikn, ale i kadodennho ivota, teba formou rozhovoru s mladmi a spnmi lidmi z tvho okol. lnek nm pak jednodue poli do ICM Prostjov.

Pmstsk tbor s Veselou vdou

Neziskov organizace Vesel vda pod letn pmstsk tbor pro vechny zvdav dti od 5 do 12 let. Vybrat mete z nkolika turnus. Kter bude ten vhodn prv pro vs?

Astronomick oddlen Muzea a galerie v Prostjov Hvzdrna


V obdob jarnch przdnin pipravila hvzdrna v Prostjov program pro nejmen nvtvnky.

Syndikovat obsah