HTTP PROXY,  http://infarktneceka.cz, - SafeWeber.ru
: 22.03.2018. 11:40.

M.ete

zachrnit .ivot,

pokud sprvn rozpoznte p znaky srdenho infarktu a budete jednat rychle. Okam.itm zavolnm zchrann slu.by zajistte posti.enmu tu nejlep lbu v co nejkratm mo.nm ase.
Rozpoznejte p znaky Rozpoznejte p znaky Jednejte rychle Jednejte rychle Volejte zdravotnickou zchrannou slu.bu Volejte zdravotnickou zchrannou slu.bu Zajistn pot ebn lby Zajistn pot ebn lby

Kampa JEDNEJ RYCHLE. ZACHRA -IVOT je soust mezinrodn iniciativy Stent for Life (www.stentforlife.com), spolen koalice Evropsk asociace pro perkutnn kardiovaskulrn intervenci (EAPCI), registrovan poboky Evropsk kardiologick spolenosti (ESC) a EuroPCR.

Tato kampa pro ve ejnost vznikla dky vzdlvacmu grantu poskytnutmu od partner, kte nemaj .dn vliv na jej vdeck obsah.

Aplikace TABLETKY grafika Nov aplikace TABLETKY pro vae mobiln telefony pom.e s u.vnm lk po infarktu.

Cel lnek ...
Infarkt? Volejte 155 grafika Vasn p ivoln zchranky je rozhodujc pro ka.dho, kdo dostane srden infarkt.

Cel lnek ...