Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://wpublisher.cz, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 23.03.2018ă. â 01:46.

AKTUALITY

Modul e-shop

Systém WPublisher byl rozšířen o nový modul internetového obchodu. Bližší informace získáte na e-mailu podpora@wpublisher.cz.

 

Demo verzi e-shopu si můžete prohlédnout na adrese http://firmy.wpublisher.cz/eshop/

VIDEONÁPOVĚDA

PODPORUJEME

DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA
JUNIOR MEDIA
řetěz lásky k dětem
UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO
WPublisher - modulární publikační systém

 

     Vítejte na stránkách publikačního systému WPublisher. Připravili jsme pro Vás prezentaci našeho produktu, který Vám umožní snadno a rychle spravovat svoji internetovou prezentaci nebo spravovat data a informace v rámci internetu a intranetu.

 

     Nabízíme několik aternativ využití systému a rádi Vám navrhneme specifické řešení pro Vaši společnost, organizaci, klub nebo školu.

 

Co je WPublisher?

 

Publikační systémy a systémy pro správu obsahu zaznamenávají v poslední době čím dál tím větší oblibu při realizaci internetových a intranetových aplikací.

  • CMS  - systém WPublisher umožňuje publikování na Internetu bez znalosti programátorských prostředků a bez nutnosti učit se složité ovládání. Postačí, když umíte pracovat s prohlížečem webových stránek (např.MS Explorer,  Mozila, Netscape Navigator).
  • Přístupová práva - administrátor  také může definovat rozsah přístupových práv. Některým autorům může povolit publikovat přímo na web, u některých tuto možnost omezí. Příspěvek tak bude moci projít redakční korekturou a bude publikován až po ní.
  • Interaktivita - z hlediska interaktivity je důležitá možnost získávat statistiky a různé přehledy (např.nejčtenějších článků či autorů). Systém dále nabízí řazení článků do kategorií a tvorbu odkazů na články s podobným obsahem. WPublisher umožňuje vytváření a vyhodnocování anket, automatické zasílání e-mailů s nabídkou informací, které si čtenář objednal.
  • Dostupnost - systém WPublisher nabízí ve své cenové kategorii bezkonkurenční funkčnost a ovládání srovnatelné se systémy několikanásobně dražšími.
  • Modularita - dŰležitou vlastnostĚ systČmu je jeho modularita, kdy si každŮ mŰže vybrat potÜebnČ funkce svČ webovČ prezentace.K dispozici je množstvĚ funkcĚ ve formË doplĐujĚcĚch modulŰ jež jsou koncipovŔny tak, aby systČm WPublisher mËl širokČ spektrum využitĚ pro firemnĚ nebo osobnĚ prezentace, pro internetovČ redakce, pro školy, ÇÜady, sportovnĚ kluby a jinČ.
  • RozšiÜitelnost - v pÜĚpadË specifickŮch požadavkŰ jsme schopni rozšĚÜit systČm o takovČto funkce a upravit systČm WPublisher na mĚru.
  • Podpora zŔkaznĚkŰ - servis a podpora uživatele jsou provŔdËny pracovnĚky provoznĚ podpory.
  • NŔzornost - k lepšĚmu uživatelskČmu komfortu je vytvoÜena sada ukŔzkovŮch video sekvencĚ ve kterŮch je nasnĚmŔna krok po kroku prŔce a ovlŔdŔnĚ nejdŰležitËjšĚch funkcĚ sytČmu a jejich využitĚ.
PoslednĚ aktualizace 19.12.2014 14:33:33 strŔnky tvoÜeny pomocĚ systČmu WPublisher (C)1999-2018 Všechna prŔva vyhrazena.