HTTP PROXY, http://odp.cz, - SafeWeber.ru
: 24.03.2018. 10:00.

Mobiln pokladn systmy a bezkontaktn ipov karty

Nae spolenost od svho vzniku v roce 1995 vyvj p edevm:

 • informan a automatizan systmy v .eleznin doprav, zvlt v oblasti odbavovn cestujcch,
 • software pro zen technologickch proces.

V souasnosti jsou hlavnm p edmtem na innosti vvoj a podpora:

 • mobilnch pokladnch systm pro odbaven cestujcch na .eleznici,
 • systm s bezkontaktnmi ipovmi kartami.

  Pokladn systmy pro odbaven cestujcch a mobiln prodej zbo.

  mobiln pokladn systm POP a stacionrn pokladn systm MOP pro vdej jzdnch doklad na .eleznici nebo v autobusov i p mstsk doprav, vozidlov odbavovac jednotka pro validaci elektronickch jzdenek na BK.

   

  Mobiln terminly pro sbr dat

  za zen umo.ujc rychlou a komplexn tvorbu vlakov dokumentace (vkazu vozidel, zprvu o brzdn, zprvu o vlaku a dal) vetn podpory pro sledovn zvad vozidel.
   

  Systmy s bezkontaktnmi ipovmi kartami

  vvoj a softwarov a hardwarov podpora systm s bezkontaktnmi ipovmi kartami jako nap klad karta GW Train Regio nebo In-karta D.

   

  Aplikace a een pro mobiln telefony

  een na mru zkaznkovi, zejmna pro operan systmy Android a iOS. Integrace systm bezkontaktnch ipovch karet a mobilnch telefon pomoc technologi NFC a SEEK.

   

  Software na zakzku

  vvoj software na zakzku, zvlt v oblasti PDA, handheld a SmartPhone, pro prmyslov potae a mikropotae.

   

  Vybrme z referenc

  esk drhy, a. s.

  Pokladn systmy pro odbaven cestujcch

  D - Informan Systmy, a.s.

  Pokladn systmy pro odbaven cestujcch

  Nai klienti

  Mezi nae klienty pat p edevm:

  • spolenosti z dopravnho prmyslu
  • ve ejn instituce
  • dodavatel specilnch systm

  Pro s nmi spolupracovat?

  odborn know how

  dlouhodob psoben v oboru

  flexibilita een zakzek na mru

  odborn tm pracovnk

  Projekty

  Nae spolenost zskala podporu z Evropskho fondu pro regionln rozvoj na projekt "Informan systm SERVIS". Npln projektu bylo roz en informanho systmu o st, kter obsahuje a zajiuje komplexn informace pro rozhodovn a zen poprodejnho servisu, vetn vazeb na dodavatele slu.eb a odbratele produkt.

  Telefonie pod kontrolou

  Spolenost OptimSys pomohla roz it nai infrastrukturu o telefonn technologie zalo.en na VoIP. Dky systmu OptimCall a propojen telefonie s nam helpdeskem se zvila dostupnost naich pracovnk pro zkaznky, u.ivatelsk komfort obsluhy a p ehled o probhl telefonn komunikaci.


  Certifikace

  V roce 2004 nae firemn procesy posoudila a certifikovala mezinrodn uznvan
  certifikan autorita NQA

   
  EU