HTTP PROXY,  http://brno-prorodiny.cz, - SafeWeber.ru
: 26.03.2018. 09:29.

Dnes je pondl 26. b ezen 2018, svtek m Emanuel, ztra Dita

vodem
P

P

Vtme Vs na webovm portlu msta Brna, kterP byl vytvo enP s clemP zvit informovanost o aktivitch, kter msto BrnoP pro podporu rodin realizuje.

Tento web je vytvo en pracovnky Odboru zdrav Magistrtu msta Brna a vznikl dky finann dotaci, kterou msto Brno zskalo vhrou vPsout.i "Obec p telsk rodin" za rok 2008,P kterou ka.doron po d Ministerstvo prce a socilnch vc R a Stl komise pro rodinu Poslaneck snmovny Parlamentu R.
Tyto strnky vytvoil Odbor zdrav Magistrtu msta Brna ve spoluprci
s Poradnm sborem Rady msta Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou msto Brno zskalo vhrou v souti Obec ptelsk rodin v kategorii mst nad 50 tisc obyvatel za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouka

Vechna prva vyhrazena. Copyright © 2009-2018 Brno | Msto pro rodiny
Datum posledn aktualizace 15.1.2018
Redakn Systm redaQ