HTTP PROXY,  http://retela.cz, - SafeWeber.ru
: 29.03.2018. 10:04.

  • Retela Systm sbru a recyklace elektroodpadu

Novinky

Aktualizovno 21.12.2017

P ejeme vm hezk svtky

20.12.2017

Dkujeme vm za spoluprci a p ejeme vm p jemn pro.it svtk vnonch a v novm roce zdrav, spokojenost a dobr zprvy. V tm pracovnk kolektivnho systmu RETELA.

Cl sbru splnn

20.12.2017

esk republika splnila v roce 2017 cl sbru p es 40% POM (uvedeno na trh) (konkrtn 50,5,%).

Vkaznictv

20.12.2017

Dovolujeme si vs informovat, .e po cel rok 2018 bude probhat vykazovn EEZ ve stejn podob jako v letonm roce, a to v 10 skupinch

Spolen dvme mobilnm telefonm smysl