HTTP PROXY,  http://vp.army.cz, - SafeWeber.ru
: 01.04.2018. 16:07.

Vojensk policie

Vojensk policie v rozsahu vymezenm zkonem pln koly policejn ochrany ozbrojench sil, vojenskch objekt, vojenskho materilu a ostatnho majetku sttu, s nm. hospoda Ministerstvo obrany esk republiky.

P

Vojensk policieVPele Vojensk policiePje nelnk Vojensk policie, kter je p mo pod zen ministrovi obrany R.

Vojensk policie byla z zena 21. ledna 1991. Jej innost upravuje zkon . 300/2013 Sb., o Vojensk policii a o zmn nkterch zkon (zkon o Vojensk policii). Zrove se d platnmi prvnmi p edpisy brannho zkonodrstv esk republiky, trestnm zkonkem, trestnm dem, zkonem o p estupcch. Jej vztahy k velitelskm orgnm a p slunkm ozbrojench sil jsou konkretizovny vnit nmi p edpisy Ministerstva obrany R.

Struktura:

Organizan struktura Vojensk policie je zalo.ena na principu zemnho dlen. Skld se z jednotlivch velitelstv dislokovanch v posdkch Praha, Tbor a Olomouc.

Vojent policist jsou rozmstni bezprost edn u vojsk a psob tak u vojenskch kontingent Armdy R v zahraninch misch.

zemn uspo	dn Vojensk policie

ministryn obrany Karla lechtov a nelnk VP brigdn generl Pavel K	. p	ed textem modlitby za padl a zrann

Od tragick udlosti v afghnskm msteku Gerek uplyne v sobotu ji. deset let

Publikovno: 15.3.2018 Autor: Lenka Haberov

15.3.2018 Ministryn obrany Karla lechtov a nelnk Vojensk policie brigdn generl Pavel K . se dnes odpoledne zastnili pietn bohoslu.by vnovan pamtce vojenskch policist zesnulch po toku sebevra.ednho atenttnka v roce 2008 v Afghnistnu. Ve vojenskm kostele sv. Jana Nepomuckho si smutnou udlost p ipomnli kolegov, kamardi i p buzn obt.

nesen zrann

P slunci aktivn zlohy zachraovali .ivot za "velkou lou."

Publikovno: 9.3.2018 Autor: Lenka Haberov

9.3.2018 P edposledn lednov tden letonho roku se stal osudnm pro mlad pr amatrskch lezc zPDenveru ve ...

vojent policist v protiderovch prost	edcch

Posluchai Kurzu Generlnho tbu se seznmili se schopnostmi Vojensk policie

Publikovno: 2.3.2018 Autor: Lenka Haberov

2.3.2018 Ve tvrtek 1. b ezna 2018 navtvilo Olomouc t icet sedm poslucha Kurzu Generlnho tbu, aby se bl.e seznmilo sPinnost Vojensk policie. VP-i.kovch kasrnch je osobn p ivtal nelnk Vojensk policie brigdn generl Pavel K . a velitelPteritorilnho velitelstv Vojensk policie plukovnk gt. Miroslav Murek.

plnovac skupina NATO MNMPBAT

Operan p ipravenost mnohonrodnho praporu potvrd a. tbn cvien

Publikovno: 14.2.2018 Autor: Lenka Haberov

14.2.2018 Mnohonrodn prapor vojensk policie NATO (MNMPBAT) slo.en z p slunk vojenskch polici esk republiky, Slovenska, Polska a Chorvatska spn absolvoval prvn p pravnou st p ed bl.cm se cvienm Sharp Lynx 2018.

velitel 4.LPT major Jan P	ibyl s Barborkou

et vojci, kte se vrtili z mise v Irku, p edali Barborce vt.ek sbrky

Publikovno: 14.2.2018 Autor: Lenka Haberov

14.2.2018 Zpt do vlasti se v nedli 11. nora vrtili vojci a vojent policist, kte po dobu esti msc plnili koly na zem Irku.