HTTP PROXY,  http://novosedly.net, - SafeWeber.ru
: 02.04.2018. 09:38.

Doporute Novosedly.net

OPT STAV}ME - ZAHqJILI JSME VSTAVBU V OBCI BEZ}

26.3.2018 Vkopov prce na ulici Dunajovick jsou z 90% hotovy, st vkop je ji. zasypna. Postupn se p esouvme na ulici Hlavn.

22.3.2018 S p chodem jara jsme se pustili do rozi ovn optick st tentokrte v obci B ez. S vkopy jsme zaali na ulici Dunajovick a pokraujeme v ulici Hlavn.

Zbudovn optick p pojky je v prbhu realizace vstavby zdarma. V p pad, .e se nm nepoda ilo vs zastihnout a mte zjem o z zen p pojky, zavolejte nm nebo polete SMS.

SPUTN} OPTICKy S}T V JEVIOVCE A V NOVyM PEROV

1.2.2018 Spustili jsme optickou s v obcch Jeviovka a Nov P erov. Startujeme na rychlosti 100/100 Mbit/s za 300 K msn!
P ipojte se k nejrychlej sti v tchto obcch.

Rychlou optickou s mme vybudovanou i v obcch Novosedly, Dobr Pole a Brod nad Dyj

Instalaci optick p pojky m.ete objednat zde nebo telefonicky na sle 773 530 570.

NOVy TARIFY

1.2.2018 V nabdce mme nov tarify pro p ipojen na optick sti.

ZRYCHLUJEME NA 10 Gbps :)

20.1.2018 Kompletn jsme zmodernizovali pte n s na rychlost 10Gpbs. Souasn jsme zprovoznili novou linku do Internetu. Tento krok nm umo.n zvyovat rychlosti nabzench tarif a dky nov zlo.n lince zvit spolehlivost st.Bezdrtov p ipojen

Seznam obc ve kterch je dostupn p ipojen

Internet MAX
rychlost a. 25/5 Mbps*
300 K/msc

P ipojen p es optickou s

Optick s FTTH je dostupn v Brod nad Dyj, Dobrm Poli, Jeviovce, Novosedlech a v Novm P erov.
Rychlosti p ipojen jsou symetrick, download i upload je shodn.

DVST MEGA
rychlost 100/100 Mbps*
300 K/msc
TISTA MEGA
rychlost 150/150 Mbps*
400 K/msc
Instalace p	ipojen zdarma
Chtli byste p ejt k nm, ale jste vzni vpovdn lhtou? Nemuste! P ejdte k nm - po dobu vpovdn lhty u stvajcho poskytovatele mte u ns p ipojen zdarma! Vpovdn lhta je v souasnosti omezena zkonem o elektronickch komunikacch na maximlnch 30 dn.