HTTP PROXY,  http://pvl.cz, - SafeWeber.ru
: 02.04.2018. 07:29.

Cell phone icoAktuality

16.03.2018PDen otev ench dve v

Pozvnka na den otev ench dve ve vodohospod skch laborato ch v Plzni

07.03.2018PInformace k pohybu hla

Vzhledem k mno.cm se dotazm ve ejnosti ohledn plnovan hladiny na vodn ndr.i Orlk pro rok 2018,...

Dal aktuality

Cell phone icoKontakty


Povod Vltavy, sttn podnik

Holekova 3178/8

150P00P Praha 5 - Smchov

tel.:PPPPP 221 401 111
fax:PPPPP 257 322 739
e-mail:Ppvl@pvl.cz

datov schrnka: gg4t8hf

P

Mimo dn udlosti

tel.:P PPP 257 329 425
mobil:P 724 067 719
e-mail:Pdispecink@pvl.cz

P
facebook

vce kontakt

DEN OTEVENCH DVE}

Dne 24. b ezna 2018 se ve vodohospod skch laborato ch v Plzni uskuten DEN OTEVENCH DVE} a to u p le.itosti svtovho dne vody.

P

Vce informac naleznete zde.

P

P

POVOD} VLTAVY VARUJE PED VSTUPEM NA ZAMRZLy HLADINY NqDR-} A EK

Povod Vltavy, sttn podnik, Pupozoruje na nebezpe, kter m.e akutn hrozit p i jzd, chzi a bruslen na zamrzlch vodnch hladinch.

Ka.d vstup na zamrzlou hladinu povrchov vody je rizikem, a proto je mo.n pouze na vlastn nebezpe!

P

Aktuln hydrologick situace

Sledujte vvoj prtoku a hladin na vodnch tocch a stav na ndr.ch ve sprv Povod Vltavy

Vodn dla a ndr.e

Vodn dla a ndr.e

Vodn dla a ndr.e