HTTP PROXY,  http://mmr.cz, - SafeWeber.ru
: 05.04.2018. 21:55.

Vtme Vs na strnkch Ministerstva pro mstn rozvoj

Tiskov zprvy, reakce, aktuality

05.04.2018: ad zemnho plnovn v ernoicch nevydv stavebnkm zvazn stanoviska. Msto snahy dodr.et zkonn lhty lidem sdluje, .e stanovisko vyd za padest tdn. Hj se tm, .e nem dostatek pracovnk. Na nov ...

03.04.2018: Ministryn pro mstn rozvoj Klra Dostlov vyhlsila dv vzvy pro obce, kter le. v dosahu prmyslov zny Solnice-Kvasiny. Ministerstvo pro mstn rozvoj m pro .adatele p ipraveno celkem 60 milion korun. V ...

29.03.2018: Ministerstvo pro mstn rozvoj se i letos p ipoj k celorepublikovmu projektu esko svt mod e. Jedn se o akci, kterou ji. ptm rokem po d platforma Nadje pro autismus. Clem osvtov kampan je zvit ...

29.03.2018: V prbhu minulch dn probhla ve vybranch mstech nap eskou republikou regionln kola st edokolsk sout.e Navrhni projekt. Do finle estho ronku sout.e, kter probhne 19. dubna na Ministerstvu pro ...

28.03.2018: Vce ne. 400 novch peovatelskch byt a byt v komunitnm dom senior vznikne dky dotacm Ministerstva pro mstn rozvoj, kter na n uvolnilo 244 milion korun. Dalch 78 milion poputuje na vstavbu vtah a ...

26.03.2018: Ministerstvo pro mstn rozvoj v pondl 26. b ezna uspo dalo ji. podruh Kulat stl k budoucnosti politiky soudr.nosti po roce 2020, kter navzal na obdobn setkn z ervence minulho roku. Vce ne. 120 ...

26.03.2018: V jednacm sle Akademie ve ejnho investovn Ministerstva pro mstn rozvoj, Pa .sk ul. . 4, Praha 1, se uskuten v ter 3. dubna 2018 od 10.00 hodin pravideln Konzultan den Ministerstva pro mstn rozvoj k ...

22.03.2018: Podpora a ochrana ve ejnho zjmu na seku bezbarirovho u.vn staveb, metodick podpora poradenstv v oblasti bydlen a udr.iteln rozvoj region, mst a obc. P esn do tchto oblast putuje neziskovm ...

21.03.2018: Dne 26. b ezna 2018 po d Ministerstvo pro mstn rozvoj v konferennch prostorch Akademie ve ejnho investovn druh Kulat stl k budoucnosti politiky soudr.nosti, kter nav.e na stejnojmennou akci konanou v ...

20.03.2018: P es 280 kilometr novch cyklostezek, cyklotras, singletrack, nebo tak pch stezek bude vybudovno dky programu Interreg V-A esk republika - Polsko. Schvleno bylo dalch t inct projekt za vce jak 23 ...

INFORMAN} CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryn