┴ň˝´ŰÓ˛ÝűÚ HTTP PROXY, ßň˝´ŰÓ˛ÝűÚ ÓݲŔÔŔ­˝Ţ˛ţ ßňšţ´Ó˝ÝÓ  Ôň­˝Ŕ  ˝˛­ÓÝŔ÷ű http://muhorazdovice.cz, ŕţ˛ţ­Ó  ˝ţ§­ÓÝňÝÓ Ô ŕř°-´Óý ˛Ř SafeWeber.ru
¤ţ˝ŰňńÝňň ţßÝţÔŰňÝŔň ńÓÝÝű§ ţ ˝˛­ÓÝŔ÷ň ßűŰţ: 15.04.2018Ń. Ô 21:57.

MŰSTSK¨ šŘAD HORAÄţOVICE

ZÓKLADNý INFORMACE

Hlavn╠ menu

DoporuŇujeme

Geoport└l
Geoport└l
Dopravn╠ informace v regionu
Dopravn╠ informace v regionu
Őumava
Informace o regionu
Krajsk┘ ă▄ad Plzeđsk╚ho kraje
Krajsk┘ ă▄ad Plzeđsk╚ho kraje
Elektronick┘ port└l ăzemn╠ch samospr└v
Elektronick┘ port└l ăzemn╠ch samospr└v
Orsoft
InvestiŇn╠ akce
Hora×╬ovick┘ obzor - otev▄en╠ v nov╚m okn╦
Kalend└▄ akc╠
Hl└Üen╠ m╦stsk╚ho rozhlasu - otev▄en╠ v nov╚m okn╦
V┘Üka hladiny vody v ▄ece Otav╦
Krizov╚ ▄╠zen╠
M╦stsk└ policie
Czechpoint
Term╠ny svatebn╠ch ob▄ad█ - form└t pdf, otev▄en╠ v nov╚m okn╦
Ztr└ty a n└lezy

NapiÜte n└m

Aktu└ln╦

Adresa ă▄adu

M╦stsk┘ ă▄ad Hora×╬ovice
M╠rov╚ n└m╦st╠ 1
341 01 Hora×╬ovice

Kontakty

šst▄edna371 430 521, 371 430 522
StarostaIng. Michael Forman371 430 579
M╠stostarostkaIng. Hana Kaln└371 430 578
TajemniceIng. Ivana DuÜkov└371 430 577
Fax371 430 529
E-mailurad@muhorazdovice.cz
ID dat.schr└nkyubnbxnt

š▄edn╠ hodiny

Pond╦l╠7.30-11.00 12.00-17.00
St▄eda7.30-11.00 12.00-17.00
P└tek7.30-11.00
Pot▄ebujete-li si sjednat sch█zku mimo ă▄edn╠ hodiny, kontaktujte pros╠m p▄╠sluÜn┘ odbor telefonicky (viz telefonn╠ a e-mailov┘ seznam v┘Üe).

š▄edn╠ hodiny podatelny a pokladny naleznete zde ...

Pracovn╠ doba

Pond╦l╠7.00-17.00
šter┘7.00-14.30
St▄eda7.00-17.00
§tvrtek7.00-14.30
P└tek7.00-14.30

Informace o organizaci

N└zevM╦sto Hora×╬ovice
I§O00255513
DI§CZ00255513
Bankovn╠ spojen╠19-0821898399/0800 - p▄╠jmy
27-0821898399/0800 - v┘daje

Nov╚ dokumenty

Prohl└Üen╠ o p▄╠stupnosti | Obsah str└nek spravuje: M╦stsk┘ ă▄ad Hora×╬ovice, redakŇn╠m syst╚mem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŐumavaNet.CZ