HTTP PROXY,  http://bizbooks.cz, - SafeWeber.ru
: 19.04.2018. 04:40.

BizBooks
Jan Kraus

Kn.ka o vekerm mm byznysu. O tom, kter jsem dlal ve kole, na jzdrn, s mm otcem, s vojky, s moj prvn .enou, s bytem, s komputerem, s Italy, s divadlem i s televiz. Nejsem a nechtl jsem bt byznysmenem. Ale byznys mi po d lezl do .ivota. Bu proto, .e nebylo na .ivobyt, nebo proto, .e padl komunismus. Poka.d mi vrazn zmnil .ivot. Byznys nejsou jen p jmy, vdaje, zisky atd. Ale p edevm p bh, kter chod s nm.

Otev en rodina

Rodiem se nerodme. Rodiem se stvme v okam.iku, kdy do naeho .ivota vstoup dti. Tato kniha vs vezme na cestu, bhem n. p ekonte strach, iluze a vlastn omezen, abyste se mohli stt rodiem, jakm si skuten p ejete bt. Dr. Shefali Tsabaryov umn propojuje vchodn filozofii se zpadn kulturou a uk.e vm, .e pstovat blzk vztah s dtmi je mo.n a .e v takovm vztahu mohou kvst dti i rodie. State se "vdomm rodiem" a najdte rovnovhu v rodin i .ivot.

Lagom

Lagom, vdsk slovo, kter znamen ani moc, ani mlo, nebo tak veho s mrou. Zkrtka akort. Lagom nen jen obyejn slovo, je to .ivotn styl. P edstavuje filozofii, je. prostupuje vechny sfry .ivota promt se do rodiny, partnerskch vztah, prce, vchovy dt a tak do vztahu k ? p rod. Lagom vs nau nachzet poten a ?krsu ve zdnliv jednoduchch vcech. Zjistte, .e k ?vychutnvn radost .ivota nepot ebujete p epychov kulisy. Kdy. budete vdom usilovat o vt klid a rovnovhu, zanete nachzet dokonalost v nedokonalosti, zvolnte a ?zskte to ?nejvzcnj as pro sebe i sv blzk.

Hubnte tunmi jdly

Je pro vs zdrav ve a chcete zpomalit proces strnut? elte v.nm onemocnnm, jako je obezita, diabetes, Alzheimer i rakovina? Vyzkouejte rady lka e Josepha Mercoly. Jednodue, jasn a racionln vysvtluje, jak funguje nae tlo na biologick a molekulrn rovni. Rad, jak potraviny bychom mli jst, nabz praktick postupy, kterch se m.eme dr.et, a zpsoby, jak lze sledovat svoje pokroky. Zkladem je strava zalo.en na vysokm obsahu tuk, adekvtnm obsahu blkovin a nzkm obsahu sacharid.

Zprvy z redakce

26. 03. 2018

Netradin pohled populrnho eskho modertora na byznys, .ivot a vztahy

Jan Kraus nen jen populrn herec a modertor. M tak hodn zkuenosti s byznysem [vce]

26. 03. 2018

Netradin pohled populrnho eskho modertora na byznys, .ivot a vztahy

Jan Kraus nen jen populrn herec a modertor. M tak hodn zkuenosti s byznysem [vce]